Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Våken nattevakt, 80% stilling

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg? 

Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 14 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte. I Bo og Aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter nattevakt i Bjørn Farmannsgate bofellesskap som er lokalisert på Madla. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Bjørn Farmannsgate bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av seks leiligheter, fellesareal og personalbase. Beboerne er i alderen 23-65 år og har ulike behov for veiledning og tilrettelegging for å kunne leve et aktivt og meningsfylt liv. 

Arbeidsoppgaver

- Våken nattevakt med ansvar for seks beboere 

- Føre tilsyn med beboere ihht tiltaksplan

- Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan, observasjoner

- Noe praktisk arbeid/ vasking

- Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune

- Observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak 

Kvalifikasjoner

Pleiemedarbeider (ufaglært) 
Erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov 

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.            


Personlige egenskaper

Som nattevakt i Bjørn Farmannsgate er du alene på vakt på natt. Vi er derfor helt avhengig av at du trives med å jobbe selvstendig. Du er voksen, trygg på deg selv og har evne til å ta beslutninger på egenhånd.

Du har en god arbeidsmoral- det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.

Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.

Du har respekt for, og er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
Du har generell omsorg for mennesker.
Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.
Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser.
Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

Ansvar, involvering og delaktighet
Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne
God opplæring og oppfølging, derav nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.

Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. Tilgang til en stor kursdatabase og e-læringskurs: deriblant Legemiddelhåndteringskurs (krav).

I bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. 
Samarbeid og utvikling av en tverrfaglig personalgruppe hvor vi stadig søker utvikling av de tjenester som gis.
Veiledning fra leder og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige personal- og kvalitets møter og fagdager.
Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
Lønn: Pleiemedarbeider kr. 301 500 - 405  100 etter ansiennitet