Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Våken nattevakt

Er du en tålmodig, robust og trygg person som liker å jobbe på natt?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Tjensvoll, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vi har nå behov for en vikar for en av våre nattevakter som har permisjon fra sin stilling på Slåtthaug bofellesskap. Denne stillingen er primært en nattevaktstilling, men inneholder også noen kveldsvakter slik at ansatte får mulighet til å bli godt kjent med beboerne og ansatte.

Slåtthaug bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 6 boenheter. Bofellesskapet gir individuelt tilpassede tjenester til beboere med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Bofellesskapet er lokalisert i flotte omgivelser med nærhet til flere turområder, butikker og kjøpesenter.


Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet 
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer
 • Dokumentere i CosDoc:  daglige rapporter med observasjoner, vurderinger og eventuelle avvik
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune
 • Miljøarbeid, herunder bistand til stell og tilsyn ved behov
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams

Kvalifikasjoner:

 • Det er et krav at du har erfaring fra lignende arbeid
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter for B2, ønskelig med C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner
 • Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser
  Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging. Nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs
 • I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning ved behov
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem avtalen med kolumbus
 • Lønn for stillingskode 658300: Pleiemedarbeider 324900-431400 etter ansiennitet