Ledig stilling

Færder kommune

Våken nattevakt

Offentlig forvaltning

Våken nattevakt - fast stilling fra 50-100%.

Nyopprettede nattevaktstillinger tilsvarende 2 årsverk er ledig ved Veumåsen i miljøarbeidertjenesten. Stillingsprosent kan tilpasses etter behov.

Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mottar tjenester etter individuelle behov. Vi har i tillegg dagsenter og arbeid- og aktivitetssenter, som tilrettelegger for meningsfulle aktiviteter og arbeid. I det daglige samarbeider vi tett med pårørende, andre kommunale instanser, samt spesialisthelsetjenesten. Våre tjenester ytes etter lov om kommunale helse -og omsorgstjenester.

Veumåsen er en heldøgns bemannet bolig som består av 11 selvstendige leiligheter. Det er tilknyttet ca 23 årsverk til boligen. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med vernepleiere, ergoterapeut, pedagoger, helsefagarbeidere og erfarne assistenter.

Som nattevakt på Veumåsen går du sammen med 2 andre våkne nattevakter. 

Stillingsinformasjon:

Stillingsstørrelse: fra 50% - 100%

Kvalifikasjoner:

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/helsefagarbeider.

Det vil være en fordel med respiratorkompetanse, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt.

Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.

Gode samarbeidsevner.

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Du må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team.

Vi vektlegger personlig egnethet, refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger.

Vi tilbyr:

Spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

God opplæring.

Muligheter til å være med å utvikle enheten.

Veiledning og utvikling.

Lønn etter ansiennitet og tariff. Vernepleiere og sykepleiere direkteplasseres med minimum lønn tilsvarende 8 års ansiennitet og i hht egen administrativ ordning.

Administrativ ordning/kompensasjon ved arbeid 2 helger pr mnd.
Andre opplysninger:

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Det er krav til fremleggelse av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4