Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3227332
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Våken nattevakt 38-67% - helsefagarbeider/hjelpepleier

 Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 23 bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem.

I vår enhet har vi mange flinke ansatte og vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, mestring og utvikling.

Søren Jaabæksvei bofellesskap yter tjenester til 16 personer i alderen 30-62 år med varierende hjelpebehov. Vår personalgruppe består av vernepleiere, miljøterapeut, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. Vi ønsker å bidra til at våre beboere mestrer og får en god hverdag.

Vi søker helsefagarbeidere til 3 faste stillinger som våken nattevakt i Søren Jaabæksvei bofellesskap. Turnus med 2-3 vakter i uken inkludert hver 3. helg.

De ledige stillingene er: en stilling på 38 prosent , og to stillinger på 67 prosent, med oppstart snarest

Arbeidsoppgaver
Sikre at brukerne får nødvendig hjelp og kvalitativt gode tjenester i henhold til gjeldende lover, avtaler, forskrifter og retningslinjer
Pådriver for implementering og gjennomføring av tiltak 
Elektronisk rapportering inkludert protokollføring kap.9 vedtak
Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder
Kvalifikasjoner
Autorisasjon som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier
Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon
Evne til å foreta faglige vurderinger, gjennomføring av disse, og å utvise godt skjønn
Erfaring med brukergruppen
Evne til selvstendig arbeid og å ta selvstendige avgjørelser.
Generelle krav til den som blir ansatt:
Etterleve de verdier og holdninger som er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og etiske standard, samt handle i tråd med Bergen kommunes verdier: kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.
Gode samarbeidsevner.
Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk (tidligere Bergensteksten)
Ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne
Gode datakunnskaper
Personlige egenskaper
Positiv
Sporty
Liker utfordringer
Samarbeidsvillig
Lærevillig
Strukturert
Empatisk og respektfull
Vi tilbyr

Kollegaer med godt humør og en variert arbeidshverdag.

Lønn etter tariff
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
Spennende og meningsfylte oppgaver
Et godt arbeidsmiljø med rause kollegaer