Ledig stilling

Oslo kommune

Vær med å skap magiske øyeblikk med oss!

Offentlig forvaltning

Vi søker barne- og ungdomsarbeidere som vil jobbe i en spennende bydel med barnehager i utvikling. Bydel Grorud jobber for  å gi barna et barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle barn skal møte trygge og anerkjennende voksne, med tid til tett oppfølging av det enkelte barn og deres familier. Barnehagene skal tilby et inkluderende barnehagetilbud for alle barn, og bidra til å gi barna likeverdige muligheter.

Systematisk språkarbeid og helsefremmende praksis er hovedsatsningsområder i bydelen.

Vi ser etter deg som vil være med å skape magiske øyeblikk for barna i Groruddalen. Hverdagen hos oss kan være utfordrende, men det gjør også at gleden når vi lykkes blir stor. 

Dette er en fellesutlysning for flere av våre barnehager:

 • 1 fast stilling i Ravnkollen barnehage
 • 1 fast stilling i Rødtvet barnehage
 • 1 midlertidig stilling i Ammerudgrenda barnehage
 • 1 midlertidig stilling i Flaen barnehage
 • 1 midlertidig stilling i Nordtvet barnehage
 • 2 midlertidige stillinger i Ravnkollen barnehage

 

Vi har fått mulighet til å øke bemanningen i flere av våre barnehager, og noen av stillingene vil ha en mer fleksibel rolle i barnehagene.

 • Ravnkollen barnehage er med i Oslo kommunes forsøk med økt grunnbemanning i barnehage.
 • Ammerudgrenda, Flaen og Nordtvet barnehage er dekket av nasjonalt tilskudd til økt pedagogtetthet/bemanning i barnehagene. Dette er midlertidig i 1 år, og med mulig forlengelse dersom tilskuddet videreføres.

Flere fagfolk i barnehagen gir oss mulighet til å reduserer gruppestørrelser, gjennomføre aktivitet i mindre grupper og tettere oppfølging og tilrettelegging for det enkelte barn.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en trygg og varm omsorgsperson og rollemodell for barna
 • Planlegge, gjennomføre og delta i pedagogiske aktiviteter med barn; som lek og fysisk aktivitet, samlingsstund, gruppeaktiviteter, språkgrupper, utelek, turer o.l
 • Gi hvert enkelt barn og barnegruppen den oppmerksomheten og hjelp de har behov for i hverdagen
 • Bidra til et godt samarbeid med barnas foreldre
 • Ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom å ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen, delta aktivt på møter og planleggingsdager, ta i mot veiledning og opplæring
 • Holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Avlagt norskprøve på nivå B1 på deltprøven i skriftlig framstilling, og B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon
 • Beherske PC som verktøy
 • Politiattest må fremvises før ansettelse- ikke eldre enn 3 måneder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Utvise stort engasjement og glede ved arbeid med barn
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor fleksibilitet og høy arbeidskapasitet
 • Reflektert og trygg fagperson
 • Evnen til å se, og ivareta, det enkelte barn, og barnegruppens behov
 • God til å kommunisere med barn, foreldre og kollegaer
 • Endringsvillig og selvstendig

Vi tilbyr:

 • Opplæring, kompetanseheving og veiledning innenfor våre satsningsområder
 • En del av et faglig miljø i barnehagene
 • Gode tjenesteperson- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ i lønnstrinn 17-27(kr 435 850-484 500 pr år) avhengig av ansiennitet.