Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

VA-ingeniør ved Prosjekt og infrastruktur

Kort om stillingen

Prosjekt og infrastruktur har ansvar for gjennomføring av kommunene investeringsprosjekter og driften av infrastrukturen i kommunen knyttet til vann, avløp, veg og havn. Enheten har i dag 17 ansatte i tillegg til flere eksterne kontrakter bl.a. for drift av VA-anleggene og vegnettet. Enheten har bred fagkompetanse og har de senere år rekruttert mange unge medarbeidere.

Vestvågøy kommune har fire kommunale vannverk som forsyner ca 85 % av kommunens innbyggere, to avløpsrenseanlegg og et større antall avløpspumpestasjoner. Kommunene står foran en omfattende utbygging innenfor avløpsområdet. I tillegg til egen organisasjon er drift av vann og avløpsanleggene også knyttet opp mot eksterne driftskontrakter.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Planlegging og gjennomføring av utbedringstiltak på VA-anleggene
 • Delta i daglig drift av vann og avløp 
 • Støtte og bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter innen VA
 • Inngå i kommunens vakt- og beredskapsordning innen vann og avløp
 • Bruke HMS/kvalitetssystemet aktivt
 • Saksbehandling innen VA-området
 • Kontakt med abonnenter/publikum
 • Samarbeid med andre fagområder (prosjekt, plan, byggesak, brann, veg etc.)

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole, relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, drift vann og avløpsanlegg eller næringsmiddelproduksjon 
 • Kjennskap til gjeldende regelverk for anlegg og drift av VA-anlegg.
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe med praktiske utfordinger 
 • Kommunisere godt både muntlig og skriftlig
 • Ståpåvilje
 • Interesse for å lære nytt

Vi kan tilby

 • En spennende og selvstendig jobb
 • Et trivelig og faglig utviklende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale. 
 • Flyttegodtgjørelse. 
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.

Våre verdier: 

 • En åpen og raus kommune
 • En kommune med mangfold
 • Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.