• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  942570619
 • Antall ansatte
  1501
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Vestvågøy kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Storgata 37
  8370  LEKNES

Vestvågøy kommune oppføring hos:

Vestvågøy kommune

Lofoten er et fantastisk skue - med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset folder seg ut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs sandstrender, nyte den varme brisen og det vakre lyset fra midnattssola - det finns knapt tid til å sove. Det vakre øyriket vårt byr på et bredt spekter av aktiviteter knyttet til friluftsliv og idrett - i tillegg til et mangfold av kunst- og kulturtilbud. (www.lofoten.info)

Vestvågøy har drøyt 11.000 innbyggere og er den største kommunen i Lofoten. Her har vi sykehus, videregående skole og høyskoletilbud og gode kommunikasjoner med fly og hurtigrute. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Fiskeri og jordbruk står sentralt, men vi har også veldig mye annet næringsliv. Her tar vi imot flere engasjerte, rause og humoristiske innbyggere!


Bli med i vår Kandidatbank:

Sykepleier Helsefagarbeidere

Er dette noe du er god på og har lyst å jobbe med? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Psykiatrisk sykepleier/ Vernepleier

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykisk helse og rus består av 12 årsverk. Teamet er tverrfaglig sammensatt bestående av kommunepsykolog, sykepleiere, vernepleiere, sosionom, og barnevernspedagog med ulike videreutdanninger. Det er etablert FACT-team, Rask psykisk helsehjelp og møteplass for rus og psykisk helse. Vi er en tjeneste som jobber med implementering av tilbakemeldingsverktøy FIT…

Fagarbeider, Lynghaugen barnehage

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lynghaugen barnehage søker etter en fleksibel og motivert medarbeider i 100% midlertidig stilling som fagarbeider frem til 30.06.23 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Stillingen gjelder for oppfølging i EIBI, opplæring vi bli gitt. Du vil jobbe direkte opp mot barn med særskilte behov. Jobben består blant annet av: Tilrettelegge og gjennomfø…

Barnehagelærer, Lynghaugen barnehage

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lynghaugen barnehage søker etter barnehagelærer i 100% fast stilling. Du vil ta del i barnehagens ledergruppe og får ansvar for planlegging og daglig drift av avdelingen og samarbeid på tvers av avdelingene. Du har også ansvar for veiledning av medarbeidere. Arbeids- og ansvarsområde Pedagogisk arbeid, planlegging og gjennomføring samt evaluering av aktiv…

Kommunalsjef, helse og mestring

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vestvågøy kommune er den eneste av Lofotkommunene med vekst. Nå leter vi etter en person som vil få en nøkkelrolle for videre vekst i årene som står foran oss. Kommunen har et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal utvikle lokalsamfunnet, demokrati og deltakelse, være ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og sikre innbyggernes rettigheter. Stillingen innebæ…

Tilkallingsvikarer, renhold

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker tilkallingsvikarer til renhold av kommunale bygg, skoler, institusjoner og kontorbygg. Arbeidstiden er på dagtid alle hverdager. Tilkallingsvakter vil være aktuelt innenfor hele denne arbeidstiden. Vikarstillingen gir mulighet for fast ansettelse. Arbeids- og ansvarsområde Daglig og periodisk renhold i henhold til arbeidsplan. Følge retningslinjer…

Lærer ved Buksnes skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % fast stilling som lærer fra 1. august 2022. Stillingen er plassert på småtrinnet, og vi ønsker oss fortrinnsvis en allmenn- eller grunnskolelærer, som har sine styrker i klasseledelse og å skape gode relasjoner. Vi vil også vurdere søkere med annen kompetanse og relevant erfaring. Kontaktlærerfunksjon må påregnes. Buksnes skole er en kommu…

Helsefagarbeidere i Helse og mestring, TFF

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har følgende ledige stillinger: - 62 % helsefagarbeider, avdeling Soltun - 72 % helsefagarbeider (natt), avdeling Skogkanten - 50 % helsefagarbeider, avdeling Skogkanten Alle stillingene medfører vakt annenhver helg. Soltun bokollektiv er et boligfellesskap med 12 omsorgsboliger nært Leknes sentrum. Vi yter tjenester i form av helsehjelp, praktisk bistand…

Konsulent kommunal fakturering og innfordring

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I økonomienheten er det ledig fast 50 % stilling på med hovedarbeidsområdet innen innfordring av kommunale avgifter, gebyrer, husleie mv. Økonomienheten består av 9 ansatte fordelt på 8,5 stillinger. Hovedoppgavene er fakturering, regnskap, rådgivning og innkjøp. Økonomienheten skal bidra til å gi kommunens tjenesteytende enheter best mulig støtte og oppfølg…

Vaktmester

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fast 100% stilling i vaktmesteravdelinga i Vestvågøy kommune Arbeids- og ansvarsområde Stillingen som utlyses er organisatorisk plassert i enhet for eiendomsdrift, innen sektor samfunn og teknikk. Vaktmesteravdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og eiendommene som ligger til bygningene. Oppgavene vil være varierte innenfo…

Barne- og ungdomsarbeidere til Leknes skole SFO

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig en fast 40 % stilling og ett 40 % vikariat på 6 måneder som barne- og ungdomsarbeider. Leknes skole er den største grunnskolen i Vestvågøy kommune. Skolen har i dag 523 elever. Skolen har en egen SFO og mottaksskole for minoritetsspråklige elever. Skolen er utviklingsorientert og jobber systematisk med kontinuerlig forbedring av undervisningspra…

Sykepleier/vernepleier ved Bo- og service

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vernepleier eller sykepleier som brenner for mestringsorienterte tjenester og som liker å utfordres på mange områder? Da har du mulighet til å bli en del av vårt sykepleie/vernepleie team! Ved Bo og Service vil du som sykepleier / vernepleier både ha din faste primærgruppe, men også være en del av et sykepleie/ vernepleie- team på enheten. Vi er en spe…

Driftsansvarlig for kommunale veger

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prosjekt og infrastruktur har ansvar for drift av all kommunal infrastruktur (veg, VA og havn) og gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter. I tillegg til dette ivaretar enheten kommunens innkjøp. Prosjekt og infrastruktur har i dag 19 ansatte, i tillegg til flere eksterne kontrakter bl.a. for drift av VA-anleggene og vegnettet. Driftsansvarlig veg iva…

Sykepleiere ved Vestvågøy sykehjem

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

ØNSKER DU DEG EN SPENNENDE OG VARIERT JOBB MED HØYT FAGLIG NIVÅ? DA KAN DETTE VÆRE STILLINGEN FOR DEG! Kort om stillingene Vi har ledige stillinger ved Korttidsavdelingen/langtidsavdelingene/sykepleieteamet på Vestvågøy sykehjem. Faste stillinger Korttidsavdelingen: - Sykepleier 100% (helgefrekvens 3. hver helg med hink) - Sykepleier 80% (helgefrekvens 3. …

Ungdoms-/miljøarbeider 100% stilling - vikariat med mulighet

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er ledig fra 15. august 2022 og er et 1. års vikariat med mulighet for forlengelse/ fast stilling. Stillingen har base på Qltura fritidsklubb som er en del av kulturenheten, lokalisert i Meieriet kultursenter. Kulturenheten består også av kino, bibliotek og kulturskole som vi samarbeider godt med. Qltura fritidsklubb har totalt to faste 100% still…

Miljøterapeut/SFO-leder, Ballstad skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast stilling som kombinert SFO-leder og miljøterapeut/fagarbeider. Du jobber delvis komprimert arbeidsår, fordi stillingen delvis følger skoleruta. Det innebærer at du jobber 100% stilling når du er på jobb, mens du får ca. 95 % lønn, fordi du har fri i noen av skolens ferier (jul og påske). For å sikre en størst mulig stillingsstørrelse, vil d…