• Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4256188
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune

VA - ingeniør

Vestnes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingstype
100 % fast stilling.

Arbeidsstad
Tekniske tenester har ansvar for arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, landbruks-/miljø-/vilt- og skogsaker, drift, forvaltning og nyanlegg av kommunale vegar, grøntområder og avløpsanlegg/avløpsrensing, utbygging av bustadfelt og næringsområder, oppmåling, GIS adressering, brann, feiing og tilsyn.

Arbeidsoppgåver
Koordinere drift av kommunen sine avløpsanlegg (nett, slamavskiljarar, pumpestasjonar og silanlegg). Planlegging/prosjektering/prosjektleiing av renovering og nyanlegg av kommunale avløpsanlegg. Saksbehandling av påslepps – og utsleppssøknader.
Planlegge og utføre tilsyn med private avløpsanlegg/spredt avløp, og oppfølging av pålegg knytt til desse.
Kommunen har ikkje eige vassverk, men det ligg til denne stillinga å utføre kommunen sitt overordna ansvar for vassforsyninga.

Kvalifikasjonar
Utdanning frå høgskule/universitet innanfor relevant fagområde, minimum bachelor
Anna relevant utdanning vil også bli vurdert
Det er ønskeleg med erfaring frå offentleg forvaltning
God skriftleg og munnleg framstillingsevne
Sertifikat, klasse B

Personlege eigenskapar
Engasjert i det aktuelle fagområdet
Gode samarbeidsevner
Vere strukturert og nøyaktig
Kunne jobbe sjølvstendig og ha god kapasitet
Kunne ha god dialog med innbyggarar og andre
Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på

Vi tilbyr
Stilling med eit viktig samfunnsoppdrag
Spennande faglege utfordringar
Fleksitidsordning
Triveleg og godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader. Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

 
 • Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4256188
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune