• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  939901965
 • Antall ansatte
  1622
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhuset
  6390  VESTNES

Vestnes kommune oppføring hos:

Vestnes kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fagleiar med stedfortrederfunksjon for kommunalsjef helse og omsorg

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

For å bidra til vårt omstillingsarbeid treng vi deg i ei nyoppretta 100 % stilling som: Fagleiar med stedfortrederfunksjon for kommunalsjef helse og omsorg. Fagleiar vil rapporterer direkte til kommunalsjef og vil vere ein del av leiargruppa i helse og omsorg. Fagleiar vil vere kommunalsjefens høgre hand og stedfortreder. Helse og omsorg i Vestnes arb…

Sjukepleiar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling for sjukepleiar ved Ivartun. Vernepleiarar er også velkomne til å søkje! Stillinga er disponert på dag/kveld i turnus med arbeid kvar tredje helg.   Hellandtunet består av dei tre husa Ivartun, Mariebo og Oppigarden. Dei to sistnevnte er skjerma demenseiningar, mens Ivartun er ei kombinert med avdeling kor e…

Helsefagarbeidar 85% fast stilling

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi søkjer etter deg som er helsefagarbeider og ønskjer ei fast 85% stilling. Det er arbeid dagtid, kveld og mellomvakt, med arbeid 3. kvar helg.  Eining for Aktivisering og meistring yt tenester til personar i ulik alder og funksjonsnivå. Tjenesten ytes i den enkeltes heim og er individuelt tilrettelagt.  Arbeidsoppgåver - ivaret…

NAV Vestnes søkjer rettleiar - 80 % stilling

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

NAV Vestnes har ledig ei 80 % fast kommunal stilling som rettleiar. Vi søker etter deg som er opptatt av å rettleie og motivere menneskjer som er i ei omstillingsfase på grunn av arbeidsledigheit, helse- og/eller sosiale utfordringar. Vi ønsker oss løysingsorienterte medarbeidarar som har gode kommunikasjonsferdigheiter og evne til å handtere menneske i ulik…

Sjukepleiar - 3 x 100 % stilling

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 3 stk 100 % stilling for sjukepleiar ved Helsehuset Stella Maris.  Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg.  Arbeidsoppgåver - sjukepleiefagleg oppgåver i tråd med rutiner og retningsliner - tverrfagleg samarbeid - rettleiingsansvar - ivareta krav i høve dokumentasjon Kvalifikasjonar - offentleg godkjent sjukepleia…

100 % vikarstilling for barnehageåret 2024/2025

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100% vikarstilling i Tomrefjord, Gardstunet og Fiksdal barnehage for barnehageåret 2024/2025.  Søkar må ha førarkort og kunne være fleksibel på å bytte vakter innanfor opningstida kl 06.45-16.30.    Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage som barne- og ungdomsarbeidar inneheld oppgåver som: -  medansvar for avdeling og …

Helsefagarbeider- Kariplassen A

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger flere på laget, er du vår nye kollega? Stillingstype Det er ledig 1 x 100 % og 1 x 80% stilling for helsefagarbeidar ved Kariplassen A.  Stillingane er i turnus med arbeid kvar 3. helg. Mulighet for langvakter på helg på sikt. Arbeidsstad Kariplassen ligg i nærleiken av Vestnes sentrum.  Bu-og habiliteringstenestene yt tenester til per…

Barnehagelærar 100% fast stilling

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling som barnehagelærar ved Tomrefjord barnehage.  Arbeidsoppgåver - arbeid på avdelingane med delansvar for det pedagogiske arbeidet - utviklingsarbeid i nært samarbeid med pedagogisk leiar - legge til rette for det pedagogiske tilbodet i avdelinga - foreldresamarbeid - har ansvar for at mål og visjonar for dr…

Ferievikariat - Vestnes Legesenter

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Vestnes Legesenter søkjer etter ferievikarar for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Ferievikariatet har arbeidstid på dagtid.  Arbeidsoppgåver Arbeidet på legesenteret er organisert med rotasjon på 4 arbeidsstasjonar: laboratorium, skiftestue, resepsjon og arkiv. Søkjaren må vere i stand til å arbeide på alle 4 stasjonar.  Laboratorium:  prøvetaking, diver…

Ferievikariat - Hellandtunet

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Hellandtunet søkjer etter ferievikarar for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Ferievikariatet har arbeidstid på dag/kveld, natt både aktiv og aktiv/passiv. Krav til kompetanse - sjukepleiar/vernepleiar og andre med 3-årig utdanning på høgskulenivå innan helse-, sosial, eller pedagogiske fag - helsefagarbeidar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar Ufaglærte og stu…

Ferievikariat - Heimetenestene

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Heimetenestene søkjer etter ferievikarar for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Ferievikariatet har turnusarbeidd.  Krav til kompetanse - sjukepleiar/vernepleiar og andre med 3-årig utdanning på høgskulenivå innan helse-, sosial, eller pedagogiske fag - helsefagarbeidar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar Ufaglærte og studentar er også velkommen til å søkje. …

Helsehuset Stella Maris ferievikar 2024

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Helsehuset Stella Maris søkjer etter ferievikarar for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Ferievikariat på Helsehuset Stella Maris har ulike turnusar.  Krav til kompetanse - sjukepleiar/vernepleiar og andre med 3-årig utdanning på høgskulenivå innan helse-, sosial, eller pedagogiske fag - helsefagarbeidar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar - kokk Ufaglærte og s…

Ferievikariat - aktivisering og meistring

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Aktivisering og meistring søkjer etter ferievikarar for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Ferievikariatet har arbeidstid på dag/kveld og natt både aktiv og aktiv/passiv. Krav til kompetanse - sjukepleiar/vernepleiar og andre med 3-årig utdanning på høgskulenivå innan helse-, sosial, eller pedagogiske fag - helsefagarbeidar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar Ufag…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Tresfjord og Vågstranda barnehage.  Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som: - medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige personalet - medansvar for planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av det pedagogiske innhaldet - medansv…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Helland barnehage.  Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som: - medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige personalet - medansvar for planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av det pedagogiske innhaldet - medansvar for utvikling…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Tomrefjord, Gardstunet barnehagar og Fiksdal barnehage. Det er ønskjeleg at du kan jobbe i alle 3 barnehagane men det stilles ikkje krav til det.  Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som: - medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige …