• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  939901965
 • Antall ansatte
  1622
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhuset
  6390  VESTNES

Vestnes kommune oppføring hos:

Vestnes kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Undervisningsstilling - 100 % fast

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig inntil ei fast undervisningsstilling i 100 % ved Helland barneskule frå 01.01.2024. Vi tek atterhald om endringar elles i organisasjonen. Arbeidsoppgåver - undervisning og rettleiing av elevar - vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering - motivere elevane til innsats for eiga læring - tverrfagl…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for tilkallingsvikarar ved Hellandtunet.Tenestestadane er Ivartun, Oppigarden og Mariebo.  Hellandtunet ligg flott til på Myra i Vestnes kommune og består av Ivartun som er ei avdeling for eldre med psykisk utvklingshemmning med 12 plassar, samt Mariebo og Oppigarden som er avdelingar for personar med demenssjukdom. Vi har ein …

Sjukepleiar/vernepleiar - 100 % stilling - Ivartun

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling for sjukepleiar eller vernepleiar ved Ivartun.  Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg.  Hellandtunet ligg flott til på Myra i Vestnes kommune og består av Ivartun som er ei avdeling for eldre med psykisk utvklingshemmning med 12 plassar, samt Mariebo og Oppigarden som er avdelingar for personar med demens…

Sjukepleiar med fagansvar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling for sjukepleiar med fagansvar ved Ivartun. Stillinga er i turnus med arbeid 3. kvar helg, og har ein kontordag per veke. Stillinga har ein gunstig turnus. Hellandtunet ligg flott til på Myra i Vestnes kommune og består av Ivartun som er ei avdeling for eldre med psykisk utvklingshemmning med 12 plassar, samt Mari…

Vil du jobbe som sjukepleiar hos oss?

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Heimetenestene har ledig 85 % fast stilling for sjukepleiar frå snarast.  Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg.    Arbeidsoppgåver - sjukepleiefagleg oppgåver i tråd med rutiner og retningsliner - tverrfagleg samarbeid - rettleiingsansvar - ivareta krav i høve dokumentasjon Kvalifikasjonar - offentleg godkjent sjukepleiar - du må ha kun…

Vil du jobbe som sjukepleiar hos oss?

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Heimetenestene har ledig 100 % fast stilling for sjukepleiar frå snarast.  Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg.   Arbeidsoppgåver - sjukepleiefagleg oppgåver i tråd med rutiner og retningsliner - tverrfagleg samarbeid - rettleiingsansvar - ivareta krav i høve dokumentasjon Kvalifikasjonar - offentleg godkjent sjukepleiar - du må ha kun…

Helsefagarbeidar 100 % stilling

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi søker etter deg som er helsefagarbeider og ønsker ei fast 100% stilling. Eining for Aktivisering og meistring yt tenester til personar i ulik alder og funksjonsnivå. Tjenesten ytes i den enkeltes heim og er individuelt tilrettelagt. Denne stillinga går ut på å jobbe med et tiltak rundt en ung tjenestemottakar.    Arbeidsoppg…

Støttekontakt

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Eining for familie og helse søkjer støttekontakt til barn og unge. Arbeidsoppgåver Støttekontakt er eit tilbod som gis til personar som treng hjelp for å få ei meningsfull fritid og samvær med andre. Tilbodet baseres på den enkeltes sine ønsker, behov og forutsetningar. Kvalifikasjonar Det stilles ingen krav til utdanning for støttekontakter. Du vil …

Avdelingsleiar 100 %

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi søkjer etter avdelingsleiar i 100% stilling ved ei av våre langtidsavdelingar. Vi søkjer etter ein tydeleg, nytenkande og inspirerande leiar med gjennomføringsevne. Du har lyst til å vere leiar, er pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid, og har godt humør. Stillinga inngår i einingsleiar sin leiarstab, og er disponert på dagtid. Vi nyt…

Miljøarbeidar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Helland ungdomsskule søker miljøarbeidarar Miljøarbeidarar Helland ungdomsskule søkjer etter miljøarbeidarar i 100% stilling, som vil ha direkte arbeid med elevar med utfordringar. Miljøarbeidarane vil vere sentrale i å analysere og gjennomføre heilskaplege tiltak for elevar i skuletid. Det vil vere tett samarbeid med dei tilsette på skulen og andre s…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Tresfjord og Vågstranda barnehage.  Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som: - medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige personalet - medansvar for planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av det pedagogiske innhaldet - medansv…

Tilkallingsvikarar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for tilkallingsvikarar både i barneskulen og på SFO, skuleåret 2023-2024. Søkjarar vil bli fortløpande vurdert og kontakta. Tilkallingsvikarar må i søknaden informere om dei ønskjer å vikariere i undervisning og/eller som assistent og kva dagar og tidspunkt ein kan vere tilkallingsvikar. - undervisningspersonale/lærarar - barne…

Lærar ungdomstrinn

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Informasjon Det er ledig inntil 300% undervisningsstilling. Som eit tiltak for å rekruttere nye lærarar gis det ein eingongssum på kr 50 000,- som utbetalast etter prøveperioden på 6 mnd. forutsett ei binding til kommunen i 2 år. Tiltreding etter avtale og så snart som mogleg. Helland ungdomsskule ligg midlertidig plassert i vakre Tresfjord omlag 15 km…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Helland barnehage.  Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som: - medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige personalet - medansvar for planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av det pedagogiske innhaldet - medansvar for utvikling…

Tilkallingsvikar

Vestnes kommune

Offentlig forvaltning

Stillingstype Vi har behov for fleire dyktige tilkallingsvikarar ved Tomrefjord, Gardstunet barnehagar og Fiksdal barnehage. Det er ønskjeleg at du kan jobbe i alle 3 barnehagane men det stilles ikkje krav til det.  Arbeidsoppgåver Arbeid i barnehage inneheld oppgåver som: - medansvar for avdeling og det pedagogiske innhaldet i samarbeid med det øvrige …