Ledig stilling

Nordreisa kommune

Utviklingsveileder/regionkoordinator

Offentlig forvaltning

På vegne av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen lyses med dette ut
 
100 % fast stilling som utviklingsveileder/regionkoordinator f.o.m 01.01.2023.
 
Arbeidsgiver vil være en av kommunene som samarbeider om ansvaret for stillingen. Kontorsted avgjøres i samråd med den som tilsettes og de samarbeidende kommunene. 

Støtte og bistå barnehager og skoler i utvikling av kvalitet i alle ledd. Dette skal skje primært gjennom barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling.
Bidra til å utvikle skolene i Nord-Troms som lærende organisasjoner innafor utdanningsområdet, skape oversikt, innsikt og god struktur i utviklingsarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

All oppgaveløsning skal skje i nært samarbeid med alle barnehage- og skoleeier i Nord-Troms.

Støtte skolene og skoleeier i analyse av skolens resultater, kompetanse- og utviklingsbehov
Drifte gode møteplasser og regionale nettverk for kompetanse- og erfaringsdeling for barnehagene og skolene i Nord-Troms.
Etablere kontakt med kompetansemiljø i Høgskole og universitetssektoren.
Delta i samarbeidsfora med videregående opplæring.
Organisere eksamen og andre avtalte driftsoppgaver for kommunesamarbeidet.
Budsjettansvar for samarbeidet.

Kvalifikasjoner:

Utdanningskrav:
Relevant høgskole og/eller universitetsutdanning  

Innsikt i, kunnskap om og erfaring fra ledelse av utviklingsprosesser

God kunnskap om nasjonale føringer og satsningsområder
God kunnskap om læreplaner og grunnleggende ferdigheter
God kultur, historie og språkkunnskap om Nord-Troms
Romslig forståelse for av flerkulturelle samfunn
Tidligere oppnådde resultater gjennom prosessveiledning
Gode digitale ferdigheter   

Arbeidet vil medføre en del reisevirksomhet både internt i regionen og utenfor
Den som blir tilbudt stillinga må ha førerkort KL B og disponere bil

Personlige egenskaper:

Evne til å jobbe systematisk og strukturert for å oppnå resultater
Positive lederegenskaper
Gode samarbeidsevner
Må kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og bør ha økonomisk forståelse
Personlig egnethet
Innovativ tilnærming til utfordringer og ha gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

Relevant kompetanseheving og deltakelse i aktuelle nettverk for utviklingsveilederen.
Lønn etter avtale
Pensjonsordning
Engasjerte og motiverte barnehage- og skoleeiere og utviklingsorienterte skoler og barnehager.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Attester og vitnemål medbringes på intervju og/eller framlegges på forespørsel.

Kontaktpersoner for spørsmål om stillingen:

Ved spørsmål kan regionens barnehage- og skoleeiere kontaktes:
Cissel Samuelsen, Skjervøy kommune, tlf. 777 75 510
Anette Holst, Lyngen kommune, tlf. 400 28 559
May Tove Lilleng, Storfjord kommune, tlf. 772 12 940
Kristin Vatnelid Johansen, Kåfjord kommune, tlf. 777 19 219
Siri Ytterstad, Nordreisa kommune, tlf. 41173493
Jorun Farstad, Kvænangen kommune, tlf. 468 51 881