• Bedrift
  Tingvoll kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6630, TINGVOLL
  TINGVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4859599
 • Se her for andre jobber fra Tingvoll kommune
 • Oppdatert 08.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tingvoll kommune

Utviklingssjef - enhetsleder i Tingvoll kommune

Offentlig forvaltning

Vår visjon: Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø.

Som utviklingssjef og leder for kommunens investeringsprogrammer og bygningsmasse, plan- og byggesaksbehandling, næringsutvikling og miljø, vil du ha en sentral rolle i arbeidet mot denne visjonen. 

Vi tror at du identifiserer deg med de tre viktigste kriteriene som skal til for å lykkes og trives i denne stillingen; et stort hjerte, et utviklingsorientert hode og en tydelig lederstil. Kanskje er du et sted du trives godt i dag, men er klar for nye utfordringer, enten det er opp på karrierestigen eller nytt område. Denne stillingen gir deg mulighet til å være med å gjøre en forskjell for mange mennesker hver dag, både de du leder og alle sluttbrukerne av tjenestene vi tilbyr. 

Vi ser etter deg som ser helheten og som er positivt nysgjerrig på hva vi gjennom innovasjon, digitalisering og teknologi kan få til. Du evner å jobbe tverrfaglig og samarbeider med andre tjenester både i og utenfor kommunen. Som medlem av kommunedirektørens lederteam forutsettes det at du som utviklingssjef aktivt og engasjert bidrar til å ta et felles og helhetlig ansvar for utviklingen av kommunens tjenester. Gjennom tillitsbasert ledelse vil du få stor frihet til å organisere og lede kommunalområdet. 

Organisering 
Som enhetsleder har du overordnet ansvar for kommunens tekniske forvaltning. Utviklingssjefen rapporterer til kommunedirektøren og sitter i strategisk ledergruppe. 

Enheten er i dag kjent under navnet «Næring, plan og teknisk». Enheten har består av 39 medarbeidere og 34 årsverk, og har et budsjett på ca. 40 millioner kroner. Kommunalområdet omfatter følgende ansvarsområder og oppgaver: 

 • Kommuneplanlegging  
 • Regulering, byggesak og oppmåling 
 • Vei, vann og avløp 
 • Tilrettelegging for næringsutvikling 
 • Landbruk og viltforvaltning 
 • Naturforvaltning og forurensning 
 • Forvaltning av kommunale boliger og formålsbygg 
 • Vaktmester- og renholdstjenester i kommunale bygg og anlegg 
 • Milljøkompaniet, aktivitetstilbud til yrkeshemmede 
 • Kommunale investeringsprosjekter  

Til enhetsleder ligger også oppgaver som lokal stedsutvikling, interkommunale samarbeid (IKS) innen brann og renovasjon, og kommunens miljø- og bærekraftsarbeid, .  

Arbeidsområder 

 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av sektoren, delegert kommunedirektørens fag-, personal- og økonomiansvar. Sikre kvalitetsvurdering, rapportering og internkontroll 
 • Lede overordnet planarbeid, fremme saker til politisk behandling og følge opp politiske vedtak 
 • Representere kommunen som byggherre for større investeringsprosjekter 
 • Samarbeide, delta og bidra inn i kommunale, regionale og statlige nettverk og avtaler 
 • Utvikle en personalpolitikk og en organisasjonskultur som styrker og utvikler kommunen som arbeidsplass og tjenesteyter, og som styrker partssamarbeid med fagforeningene og vernetjenesten 
 • Modernisere fagområdet og effektiviserer tjenestene gjennom organisasjonsutvikling og bruk av teknologi 

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyskole-/universitetsutdanning 
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring 
 • Relevant erfaring fra fagområdet 
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig 
 • Gode digitale ferdigheter 

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • Erfaring fra omstillings- og effektiviseringsarbeid 
 • Erfaring fra ledelse i offentlig sektor 
 • Oppdatert kunnskap om fagområdet 
 • Erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser 
 • Erfaring fra arbeid med offentlige investeringsprosjekter 

Personlige egenskaper 

 • Du har faglig integritet, er utviklingsorientert og nysgjerrig med et innovativt gen  
 • Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert 
 • Du skaper gode prosesser og resultater gjennom å involvere og motivere dine medarbeidere 
 • Du har en analytisk og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver 
 • Du er nytenkende – undersøker og iverksetter tiltak for å løse eksisterende oppgaver annerledes enn i dag 

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Vi tilbyr

 • En utfordrende og meningsfylt lederstilling
 • Faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Noe kveldsarbeid må det regnes med

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 

 • Bedrift
  Tingvoll kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6630, TINGVOLL
  TINGVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4859599
 • Se her for andre jobber fra Tingvoll kommune
 • Oppdatert 08.11.2022