Ledig stilling

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Hinna -barnehagene trenger ny  medarbeider til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, aktivt delta i å styrke laget rundt barnet og bidra til et inkluderende felleskap for alle barn. Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i Hinna-barnehagene med virksomhetsleder som øverste leder. Vår virksomhet består av flere bygg, og som utfører vil arbeidsted variere etter barnas behov. 

Kvalifikasjoner:

Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i 
barnehage kan kompensere for manglende utdanning.

Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage.

Ønskelig med grunnleggende IKT-ferdigheter.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende BI (Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Ha evne til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.

Ha gode samspillsevner.

Ha samarbeidskompetanse for å kunne bygget et godt lag rundt barnet

God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet.

Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.

Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.

Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et krav til gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barna i barnehagen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Veiledning og modellæring fra PPT.

Faglig nettverk med flere utførere i samme virksomhet

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune.

Lønn etter ansiennitet.