Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Storhaug-barnehagene trenger en medarbeider til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utfører skal gi støtte til barn i tråd med enkelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (mål, tiltaksplan og årsrapport). Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i en kommunal barnehagevirksomhet, med virksomhetsleder som øverste leder. Storhaug-barnehagene består av 6 barnehager, og som utfører vil arbeidssted kunne variere etter barnas behov. 

Arbeidsoppgaver:

- Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam. Arbeide målrettet og systematisk  med å inkludere barn i lek og meningsfulle felleskap.
- I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet på avdelingen.
- Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.
- Veilede og bistå i foreldresamarbeidet.

Kvalifikasjoner:

- Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning.
- Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage. Gjerne inneha kompetanse på et eller flere av disse områdene:  Kompetanse på barns språkutvikling, og være en god språkmodell, trygghetssirkelen, barn med reguleringsvansker (sosiale ferdigheter), flerkulturelt arbeid, og alternativ  og supplerende kommunikasjon (ASK).
- Ønskelig med grunnleggende IKT-ferdigheter
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.  Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må  du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål

Personlige egenskaper:

- Ha evnen til å bygge gode relasjoner til barn og voksne
- Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg
- God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet
- Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet
- Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et  krav til så gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barna i barnehagen
- Personlig egnethet vil bil vektlagt

Vi tilbyr:

- Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Veiledning og modellæring fra PPT.
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger
- Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune
- Lønn etter utdanning og ansiennitet