Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Stavangerbarnehagene trenger flere medarbeidere til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, og skal bistå sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (mål, tiltaksplan og årsrapport).
Stavangerbarnehagene har ny organisering av styrket barnehagetilbud, som skal styrke laget rundt barnet og et inkluderende fellesskap for alle barn. Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i  Våland-barnehagene som er en kommunal virksomhet, med avdelingsleder som nærmeste leder og  virksomhetsleder som øverste leder. Som utfører av spesialpedagogisk hjelp til de private barnehagene vil arbeidssted kunne variere i ulike private barnehager, etter barnas behov. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle fellesskap.
I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet.
Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.
Bistå i foreldresamarbeidet.
Delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam.

Kvalifikasjoner:

Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning.
Relevant arbeid i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.
Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage.
Ønskelig med grunnleggende IKT-ferdigheter.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1.Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Evne til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.
Se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.
Gode samarbeidsevner, omstillingsevne og fleksibilitet.
Kan arbeide selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.
Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Som utfører av spesialpedagogisk hjelp, er det et krav til gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barna i barnehagen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver.
Veiledning og modellæring fra PPT. 
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune.
Disse stillingskodene kan du bli plassert i, med lønn etter utdanning og ansiennitet.
657202 Barnehageassistent
751703 Barne- og ungdomsarbeider
670900 Barnehagelærer
668500 Miljøveileder