Ledig stilling

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp.

Emmaus barnehage trenger en medarbeider til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder, i planarbeid (måI, tiltaksplan og årsrapport). Stavangerbarnehagen en ny organisering av styrket barnehagetilbud, som skal styrke laget rundt barnet og et inkluderende fellesskap for alle barn. Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i en kommunal barnehagevirksomhet, med virksomhetsleder som øverste leder. Emmaus barnehage består av flere bygg som er samlet på et lite område og det gjør det mulig for utfører og bli kjent med de ulike byggene og avdelingene i barnehagen.

Arbeidsoppgaver:

          Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle fellesskap.
-          I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet.
-          Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.
-          Kan bistå i foreldresamarbeidet
-          Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam. 

Kvalifikasjoner:

-          Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.
-          Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage
-          Ønskelig med grunnleggende lKT-ferdigheter
-          Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende Bl. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

-          Ha evnen til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.
-          Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.
-          God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet
-          Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.
-          Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et kav til så gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell                   for barna i barnehagen.
-          Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver. Veiledning og modellæring fra PPT. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune. Lønn etter ansiennitet.
Aktuelle stillingskoder er:
-          657202 Barnehageassistent 
-          751703 Barne- og ungdomsarbeider
-          670900 Barnehagelærer
-          668500 Miljøveileder med bachelor