Ledig stilling

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Er du klar for nye utfordringer?

Barn  trenger en varm, tydelig  og trygg voksen som er klar for å bidra med å styrke laget rundt barnet og et inkluderende fellesskap!

Auglend barnehagene trenger medarbeider til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §§31 og  38. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder planarbeid (MåI, tiltaksplan og årsrapport). Utfører av spesialpedagogisk hjelp skal bidra med å styrke laget rundt barnet og et inkluderende fellesskap for alle barn.

Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i  virksomheten Auglend barnehagene, med virksomhetsleder som øverste leder. Auglend barnehagene har 2 barnehager; Auglend og Hillevåg barnehager med tilsammen 18 avdelinger. Som utfører vil arbeidsted kunne variere etter barnas behov.

Arbeidsoppgaver:

- Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle fellesskap.

- I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet.

- Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.

- Kan bistå i foreldresamarbeidet

- Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam.

Kvalifikasjoner:

- Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.

- Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage

- Grunnleggende lKT-ferdigheter

- Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende Bl.

- Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

- Ha evnen til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.

- Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.

- God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet

- Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.

- Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et kav til så gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barna i barnehagen.

- Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver. Veiledning og modellæring fra PPT. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune. Lønn etter ansiennitet og gjeldende tariffavtale.
Disse stillingskodene kan du bli plassert i:

- 657202 Barnehageassistent 

- 751703 Barne- og ungdomsarbeider 

- 670900 Barnehagelærer 

- 668500 Miljøveileder med bachelor