Ledig stilling

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

 

Kvaleberg-barnehagene søker deg som ønsker å gi barna en trygg start!

Vi trenger en medarbeider som skal gi spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Du skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå i planarbeid (MåI, tiltaksplan og årsrapport) sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder.

Kvaleberg-barnehagene består av Sandvikveien barnehage og Kvaleberg barnehage og som utfører vil arbeidsted kunne variere etter barnas behov. 

I Kvaleberg-barnehagene er vi opptatt av at alle ansatte skal ha en felles forståelse av visjonen en trygg start. Verdiene varm, tydelig og tilgjengelig beskriver hvilken kompetanse og praksis vi skal ha for å gi barna en trygg start i barnehageårene. Vi jobber for å styrke laget rundt barnet og sikre et inkluderende fellesskap for alle barn.

Alle ansatte i Kvaleberg-barnehagene skal strebe mot å være en autoritativ voksen. Det betyr at de har en god balanse mellom å være varm og tydelig. Den voksne tar ansvar for relasjonen og skal alltid være større, sterkere, klok og god.

Mer informasjon på vår hjemmeside www.minbarnehage.no/kvaleberg  

 

Arbeidsoppgaver:

Utføre spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31

Gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (mål, tiltaksplan og årsrapport)

Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle fellesskap.

I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet.

Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.

Kan bistå i foreldresamarbeidet.

Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam.

Kvalifikasjoner:

Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i barnehage i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.

Ønskelig med erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i barnehage.

Ønskelig med grunnleggende IKT-ferdigheter.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Ha evnen til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.

Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.

God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet

Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.

Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et krav om at du har så gode norskkunnskaper at du er en god språkmodell for barna i barnehagen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Veiledning og modellæring av spesialpedagog.

Et godt faglig miljø med fokus på kompetanseheving.

En arbeidsplass preget av humor og glede.

Kommunale og interne kurs.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Gode velferdsordninger.

Lønn etter ansiennitet.

Disse stillingskodene kan du bli plassert i:

657202 Barnehageassistent, 751703 Barne- og ungdomsarbeider, 670900 Barnehagelærer, 668500 Miljøveileder med bachelor