Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Stokka-barnehagene består av Stokka-, Stokkatunet- og Stokkadalen barnehager og trenger 2 medarbeidere til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (MåI, tiltaksplan og årsrapport). Stavangerbarnehagen har fra kommende barnehageår ny organisering av styrket barnehagetilbud, som skal styrke laget rundt barnet og et inkluderende fellesskap for alle barn.
Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i Stokka- barnehagene med virksomhetsleder som øverste leder. Som utfører vil arbeidsted kunne variere etter barnas behov. Stillingen er et vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle fellesskap
I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesial pedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet.

Bistå pedagogisk leder i planarbeid (mål- og tiltaksplan og ulike rapporter)

Den spesial pedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.
Kan bistå i foreldresamarbeidet.
Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam.

Kvalifikasjoner:

Relevant høgskole-/-universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.
Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage.
IKT-ferdigheter.
Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Ha evnen til å kunne bygge gode relasjoner til barn og voksne raskt.
Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.
God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet.
Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.
Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et krav til gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barn i barnehagen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver, veiledning og modellæring fra PPT. Gode forsikrings- og pensjonsordninger, velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune. Lønn etter ansiennitet.
657202 Barnehageassistent kr. 312.900-419.400
751703 Barne- og ungdomsarbeider kr. 363.700-446.000
670900 Barnehagelærer kr. 423.500-523.100
668500 Miljøveileder med bachelor kr. 423.500-523.100