Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Stavanger Kommune

Stavangerbarnehagene trenger flere medarbeidere til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (MåI- og tiltaksplan og årsrapport). Stavangerbarnehagen har fra kommende barnehageår ny organisering av styrket barnehagetilbud, som skal styrke laget rundt barnet og et inkluderende fellesskap for alle barn.

Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i en kommunal barnehagevirksomhet, med virksomhetsleder som øverste leder. Hver virksomhet kan bestå av flere barnehagebygg og som utfører vil arbeidsted kunne variere etter barnas behov. For barnehageåret 2021/2022 vil også utførere av spesial pedagogisk hjelp til barn i privat barnehage være ansatt i en kommunal virksomhet.

Vi trenger utførere både i Jåttå barnehage og i sone Hinna private.

Arbeidsoppgaver:

Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle fellesskap.

I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet på avdelingen.

Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.

Veilede og bistå i foreldresamarbeidet.

Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam. 

Kvalifikasjoner:

Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.
Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage
Ønskelig med grunnleggende lKT-ferdigheter
Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende Bl. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Ha evnen til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.
Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.
God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet
Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.
Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et kav til så gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barna i barnehagen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver. Veiledning og modellæring fra PPT. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune. Lønn etter ansiennitet.