Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Stavanger Kommune

Madla - barnehagene er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune. Madla-barnehagene består av byggene Bråde, Molkeholen, Sandal og Slåtthaug . I tillegg har virksomheten to åpne barnehager. Det er Hafrsfjord åpen barnehage og Smiodden åpen barnehage.
Vår visjon er "Sammen i undring lek og glede". Mer informasjon på vår hjemmeside www. minbarnehage.no/madla

Madla-barnehagene trenger flere medarbeidere til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skal bistå, sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder i planarbeid (Mål, tiltaksplan og årsrapport). Stavangerbarnehagen har fra kommende barnehageår ny organisering av styrket barnehagetilbud, som skal styrke laget rundt barnet og et inkluderende felleskap for alle barn. 

Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i en kommunal barnehagevirksomhet, med virksomhetsleder som øverste leder. Hver virksomhet bestå av flere barnehagebygg og som utfører vil arbeidsted kunne variere etter barnas behov. For barnehageåret 2021/2022 vil også utførere av spesial pedagogisk hjelp til barn i private barnehage være ansatt i en kommunal virksomhet.  

Arbeidsoppgaver:

Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfulle felleskap.

I samarbeid med pedagogisk leder, legge til rette for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmenpedagogiske tilbudet.

Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis både individuelt og i gruppe.

Kan bistå i foreldresamarbeidet.

Kan delta på samarbeidsmøter knyttet til barnet og ressursteam.


Kvalifikasjoner:

Relevant høgskole-/universitetsutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, relevant arbeid i barnehage kan kompensere for manglende utdanning.

Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage

Ønskelig med grunnleggende IKT-ferdigheter.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende Bl.

Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Ha evnen til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne.

Kan se muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.

God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet.

Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.

Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et krav til så gode norskkunnskaper, at du er en god rollemodell for barna i barnehagen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver. Veiledning og modellæring fra PPT. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune. Lønn etter ansiennitet.

Disse stillingskodene kan du bli plassert i, eksempel med årslønn i 100% stilling:

- 657202 Barnehageassistent kr 302.900 - 406.500

- 751703 Barne- og ungdomsarbeider kr 352.200 - 432.400

- 670900 Barnehagelærer kr 411.400 - 506.400

- 668500 Miljøveileder med bachelor kr 411.400 - 506.400