Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Utfører av spesial pedagogisk hjelp

Sunde/Kvernevik-barnehagene trenger flere medarbeidere til å arbeide med utførelse av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Utførere skal gi støtte til barn i tråd med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, aktivt delta i å styrke laget rundt barnet og bidra til et inkluderende fellesskap for alle barn. Som utfører av spesialpedagogisk hjelp er du ansatt i Sunde/Kvernevik-barnehagene med virksomhetsleder som øverste leder.
Vår virksomhet består av Malthaug, Kløvereng, Sunde, Skredbakka, Sundelia, Kvernevik og Havglimt barnehagene og som utfører vil arbeidssted kunne variere etter barnas behov. Barnehagene ligger plassert med korte avstander til hverandre og med nærhet til turområder og sjøen.

Vi er opptatt av å gi et likeverdig barnehagetilbud og har fokus på det psykososiale barnehagemiljøet gjennom å arbeide med vennskap, tilhørighet og inkludering.
Vi arbeider for å gi faglig kompetanseheving i lagene rundt barna og på tvers for å sikre at vi gir et inkluderende barnehagetilbud til alle barn. I Sunde/Kvernevik-barnehagene har vi et helhetlig syn på barn og ser på hvert barn som unikt og kompetent.
Vår visjon «I vårt mangfold er du unik», fordrer at vi alle arbeider for å møte barn med åpenhet og ydmykhet ,og at alle ut ifra egne forutsetninger, skal få mulighet til å bidra inn i barnehagens felleskap.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskole-/universitetsutdanning (bachelor)
 • Relevant fagarbeiderutdanning /relevant arbeid i  barnehage kan
  kompensere for manglende utdanning.
 • Ønskelig med erfaring i spesialpedagogisk arbeid i barnehage
 • Ønskelig med grunnleggende IKT-ferdigheter
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende BI (Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål)

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til raskt å bygge gode relasjoner til barn og voksne
 • Ha gode samspills-evner hvor du mestrer å tone deg inn på barnet
 • God samarbeidsevne, omstillingsevne og fleksibilitet.
 • Kan se nye muligheter, og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.
 • Kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og målrettet.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og som utfører av spesialpedagogisk hjelp er det et krav til gode norskkunnskaper, at du er en god språkmodell for barna i barnehagen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Veiledning og modellæring fra PPT.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune.
 • Lønn etter gjeldende tariff