Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstillinger - Intensiv og Barnesykepleie ved Nyfødtintensiv avdeling

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe i et spennende faglig miljø og bidra med fagkunnskap etter videreutdanning?

For oppstart august 2023 utlyser Oslo universitetssykehus - Barne- og ungdomsklinikken - Nyfødtintensiv avdeling utdanningsstillinger til sykepleiere som skal studere barnesykepleie ved OsloMet eller intensivsykepleie på heltid ved OsloMet eller Ldh.

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning og innehar samme plikter og rettigheter som andre ansatte i studietiden.

Utdanningsstillingene er midlertidige stillinger for perioden august 2023 – desember 2024. Studiets normerte varighet er 3 semestre, og gir 90 studiepoeng. Utdanningsstillingene består av en studiedel og en arbeidsdel som knytter seg til klinikkens drift.
Les mer om utdanningsstillinger på vår nettside om blant annet fordelingen mellom studier og arbeid, og avlønning: Utdanningsstillinger

Etter endt studie forplikter du deg til å avtjene 2,5 års bindingstid i full stilling ved Barne-og ungdomsklinikken ved Nyfødtintensiv avdeling.
En forutsetning for å søke utdanningsstilling i OUS er at du har søkt studieplass ved OsloMet-videreutdanning i barnesykepleie, eller intensivsykepleie ved OsloMet eller Ldh. Du må legge ved bekreftelse på søkt studieplass når du søker i Webcruiter, i tillegg til oppdatert CV, inkludert to referanser (en fra nærmeste leder), attester og vitnemål. Søknaden må inneholde informasjon om erfaring, og en begrunnelse på hvorfor du ønsker å ta videreutdanning. Dersom du har søkt flere utdanningsstillinger skal dette oppgis i søknaden.
Intervjuer kan bli gjennomført fortløpende, men utdanningsstillinger vil ikke bli tildelt før studieplass er bekreftet (lastes opp via Webcruiter så snart den er mottatt fra studiestedet).

Vi ser frem til å høre fra deg!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

  • Du har søkt studieplass ved OsloMet, videreutdanning i intensivsykepleie heltid eller barnesykepleie, eller intensivsykepleie heltid ved Ldh.

Vi tilbyr:

Vi ser etter deg som:

  •  Trives i et aktivt, travelt og faglig spennende miljø.
  •  Er en lagspiller, og vise gode samarbeidsevner.
  •  Er faglig engasjert og arbeider selvstendig.
  •  Liker utfordringer, er fleksibel og trives med akutte situasjoner.
  •  Er ansvarsbevisst, og ser verdien av engasjement og trivsel på jobb.

Vi tilbyr:

  • Du utdanner deg til å bli en etterspurt fagperson i spesialisthelsetjenesten.
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.