Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstillinger for sykepleiere 

Offentlig forvaltning

Søker du studieplass på videreutdanning innen anestesi-,intensiv-, operasjon-, barnesykepleie eller jordmor? Nå kan du søke utdanningsstilling i Vestre Viken!

Vi har ledige utdanningsstillinger fra høsten 2023. Dersom du har søkt studieplass innen anestesi, intensiv-, operasjon-, barnesykepleie eller jordmorutdanning ved en av våre samarbeidende høgskoler eller universitet, kan du nå søke utdanningsstilling i Vestre Viken helseforetak.

Arbeidsoppgaver:

Utdanningsstilling gir ansettelse i 100% stilling for å gjennomføre videreutdanning i 1,5 år for anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleie, 2 år for jordmor. I utdanningsstillingen inngår arbeidsplikt tilsvarende 10% stilling. Arbeidsplikten skal utføres ved avtalt avdeling  i løpet av 4 uker i forbindelse med avdelingens sommerferieavvikling og enten jul eller påske. 

Det forutsettes normal studieprogresjon, og du vil ha 3 års bindingstid som spesialsykepleier i full stilling etter endt videreutdanning.

Når du søker stillingen, må du besvare spørsmål om hvilket sykehus du ønsker, og hvilken utdanning du søker. Dette må fylles ut før du kommer videre i din søknad, og vil benyttes til å sortere søkerbunken til rett sykehus og utdanningsretning.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier
  • Minimum 2 års relevant praksis som sykepleier
  • Du søker studieplass ved en av utdanningsinstitusjonene som Vestre Viken samarbeider med, og som har oppstart høsten 2023. Høsten-23 vil aktuelle utdanningsinstitusjoner være USN, LDH og OsloMet

Personlige egenskaper:

Vi forutsetter at du har interesse for, kjennskap til og egnethet for arbeidsområdet.

Vi tilbyr:

Årslønn i studietiden er grunnlønn som sykepleier på ansettelsestidspunktet, avhengig av lønnsansiennitet.