Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstillinger for studenter i videreutdanning/master i operasjonssykepleie

Offentlig forvaltning

Ønsker du å bli en ettertraktet fagperson?

For våren 2023 lyser Oslo universitetssykehus HF ut utdanningsstillinger til sykepleiere som skal studere Operasjonssykepleie ved OsloMet/Lovisenberg DiakonaleHøgskole (LDH). Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning og innehar samme plikter og rettigheter som andre ansatte i OUS.

Studiestart er august 2023, med ordinær søknadsfrist: 1.mars 2023

Utdanningsstillingene er midlertidige stillinger for perioden august 2023 – desember 2024 (1,5 år). Utdanningsstillingene består av en studiedel og en arbeidsdel som knytter seg til klinikkens drift. Les mer om utdanningsstillinger på vår nettside om blant annet fordelingen mellom studier og arbeid, og avlønning: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/jobb-og-utdanning/utdanningsstillinger

Etter endt studie forplikter du deg til å avtjene 2,5 års bindingstid i full stilling ved en av følgende klinikker: Nevroklinikken (NVR), Klinikk for hode-, hals- og rekonstruktiv kirurgi (HHA), Kvinneklinikken (KVI), Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK), Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) og Akuttklinikken (AKU).  Det vil foreligge en egen arbeidsavtale der alle aktuelle opplysninger fremkommer. 

En forutsetning for å søke utdanningsstilling i OUS er at du har søkt studieplass ved OsloMet Operasjonssykepleie, master i spesialsykepleie /LDH Master i avansert klinisk operasjonssykepleie. 

I søknaden  du legge ved:

 • bekreftelse på søkt studieplass
 • oppdatert CV
 • to referanser (en fra nærmeste leder)
 • attester og vitnemål

Den må også inneholde informasjon om erfaring, samt en begrunnelse på hvorfor du ønsker å ta videreutdanning/master i Operasjonssykepleie.

Dersom din søknad ikke er komplett og mangler vedlegg, kan dette medføre at din søknad ikke blir vurdert.

 

Intervjuer vil bli gjennomført, men utdanningsstillinger vil ikke bli tildelt før studieplass er bekreftet (lastes opp via Webcruiter så snart den er mottatt fra studiestedet).

 

Både ansatte ved OUS og eksterne kan søke, vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • To år praksis som sykepleier 
 • Du må ha søkt studieplass ved OsloMet Operasjonssykepleie, master i spesialsykepleie /LDH Master i avansert klinisk operasjonssykepleie

Personlige egenskaper:

 • har et genuint ønske om å bli operasjonssykepleier
 • trives i et aktivt og faglig spennende miljø
 • er en lagspiller, og har gode samarbeidsevner
 • er faglig engasjert
 • liker utfordringer og er fleksibel
 • er ansvarsbevisst og ser verdien av engasjement og trivsel på jobb

Vi tilbyr:

 • praksisveiledning satt i system
 • at du utdanner deg til å bli en etterspurt fagperson i spesialisthelsetjenesten
 • at du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • en trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • personaloppfølgning av seksjonsleder under studietiden