Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling jordmorfaget

Offentlig forvaltning

Kvinneklinikken Lillehammer og Gyn/Føde Gjøvik tilbyr utdanningsstilling til jordmor for studieåret 2024-2026 med 2 plasser på Gjøvik, 1 for 2 år og 1 for 1 år. Lillehammer har 1 stilling for 2 år. 


Gyn-føde på Gjøvik er en kombinert føde-, barsel- og gynekologisk avdeling. I tillegg inneholder avdelingen samtalepoliklinikk for gravide, fødepoliklinikk med ultralydscreening og svangerskapskontroller. Avdelingen har om lag 600 fødsler i året.

Kvinneklinikken Lillehammer består av føde, barsel og gynekologisk sengepost. I tillegg inneholder avdelingen gyn. -og fødepoliklinikk og ammepoliklinikk. Avdelingen har om lag 1100 fødsler i året. 

Gjøvik sykehus og Lillehammer sykehus tilhører samme divisjon og er en del av Sykehuset Innlandet. Det er felles sommerferieavvikling og arbeidsstedet vil under sommeren være på Lillehammer.

 

Sykepleiere i utdanningsstillinger får permisjon med 90% av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet for å gjennomføre fire semestre av jordmorutdanning. Stillingene forutsetter arbeidsplikt i studieperioden og bindingstid når spesialisering er gjennomført - dette er regulert i egen avtale om vilkår under videreutdanning. Dette betyr arbeidsplikt tilsvarende 90% stilling mellom semestre, i praksis er dette ca. 2 uker ifm med jul og nyttår og fire uker på sommeren.

Bindingstiden etter endt studium er to år. 


Jordmorutdanningen er et heltidsstudium som gir mastergrad. Studentene dekker selv reise og boligutgifter, samt studiemateriell og andre kostander i forbindelse med studiet. Praksisperioden vil være ved en av fødeavdelingene i Sykehuset Innlandet og/eller annet sykehus, definert fra skolen. Det må påregnes at det kan bli reisevei og kostnader i forbindelse med praksissted.

Innstilling til stillingen forutsetter at kandidaten får studieplass ved OsloMet, eventuelt andre relevante studiesteder.
Søknadsfrist til studieplassene er 15.april 2024. Den enkelte søker må selv ta ansvar for å søke skoleplass etter gjeldende regler for utdanningsinstitusjonen.

Tildeling av stipend vil skje med følgende prosess:

Innstilling til utdanningsstillingene gjøres rett etter høgskolens 1.studieopptak (i starten av mai). 
Søker som kommer inn på skolens 1. opptak i starten av mai må selv gi beskjed via mail / telefon til en av annonsens kontaktpersoner innen 6. mai eller maks tre dager etter 1. studentopptak er klart dersom dette er etter 6. mai. 
Intervju av aktuelle kandidater vil da skje fortløpende i mai, og endelig innstilling til stipender vil skje før 1. juni 2024.


Søkere som bor i nærområdet til aktuelt sykehus hvor bindingstiden skal avholdes vil bli prioritert. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Autorisasjon, dokumentasjon på utdanning, relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til intervju.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Minimum et års relevant praksis som sykepleier
 • Utdanningsstillingen forutsetter studieplass ved aktuell videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og omgjengelig 
 • Du er arbeidsom og fleksibel
 • Du er pliktoppfyllende og lojal 
 • Du har gode kommunikasjonsevner 
 • Du mestrer å jobbe selvstendig og fungerer godt i teamarbeid
 • Du liker å jobbe i et miljø med raskt tempo og varierte, skiftende arbeidsoppgaver  
 • Du takler en hektisk hverdag og 3-delt turnus
 • Faglig -og personlig egnethet vektlegges i utvelgelsen

Vi tilbyr:

 • 90% lønn i utdanningsløp
 • Fast ansettelse som jordmor i Sykehuset Innlandet etter endt bindingstid
 • Vi har fokus på en-til-en-omsorg til alle fødende, kontinuitet i barsel og tverrfaglig samarbeid. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med fokus på både felles -og individuell faglig utvikling. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.