Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling jordmor

Offentlig forvaltning

Føde/barselavdelingen i Arendal: 3 utdanningsstillinger
Avdelingen består av poliklinikk, observasjonspost for gravide, føde og barsel.

Føde/barselavdelingen i Kristiansand: 5 utdanningsstillinger
Avdelingen er en del av kvinneklinikken med seleksjon av risikofødende fra hele Agder. Avdelingen består av poliklinikk, observasjonspost for gravide, føde og barsel.

Føde/barselavdelingen i Flekkefjord: 2 utdanningsstillinger
Føde/barselposten i Flekkefjord er en lavrisikoenhet med ca. 400 fødsler i året og med egen ultralydjordmor og 4 gynekologer tilknyttet avdelingen.

Oppgi i søknaden hvor du ønsker utdanningsstilling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med to års erfaring og interesse for fagområdet

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Planlagt og god opplæring
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass
 • Faglig og personlig utvikling
 • Veiledning
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling