Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling innen intensivsykepleie

Offentlig forvaltning

https://www.ntnu.no/gjovik

https://studievalg.no/skoler/hogskole/innlandet/elverum/hogskolen-i-innlandet-elverum

ØNSKER DU Å BLI INTENSIVSYKEPLEIER?

Overvåkningen Tynset lyser ut 1 utdanningsstilling for videreutdanning i intensivsykepleie  fra august 2023.

Videreutdanning i intensivsykepleie kan søkes på to måter i Innlandet:

 • Høgskolen i Innlandet, Elverum - Deltid over 2 år (4 semester), hvor studenten kombinerer 75% utdanningsstilling med 25% stilling i aktuell avdeling i Sykehuset Innlandet.
 • NTNU - Gjøvik  - Heltid over 1,5 år (3 semester), hvor studenten har 90% minstelønn som sykepleier.

Du har mulighet til å søke både heltidsstudium og deltidstudium.

I Innlandet er heltidsstudiet ved NTNU Gjøvik og deltidsstudiet ved Høgskolen i Innlandet, Elverum. Opptak ved andre utdanningsinstitusjoner kan også være aktuelt. Du må oppgi hvilket studiested det søkes for. Søkes det på flere utdanningsinstitusjoner  eller utdanningsstilling ved flere avdelinger bes det oppgi  prioritert rekkefølge og presiseres i den skriftlige søknaden .


Sykepleiere i utdanningsstillinger får 90 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet for å gjennomføre 90 studiepoeng på normert tid i henhold til studieplan innen intensivsykepleie. Stillingen forutsetter arbeidsplikt i studieperioden og 2 års bindingstid når spesialiseringen er gjennomført - dette er regulert i egen avtale om vilkår under videreutdanning. 

Fullstendig CV og dokumentasjon på autorisasjon og utdanning skal medfølge søknad.

Innstilling til stillingen forutsetter at kandidaten får studieplass ved NTNU Gjøvik,  INN Elverum eller eventuelt andre relevante studiesteder. Søknadsfrist til studieplassene er 15.april 2023. Den enkelte søker må selv ta ansvar for å søke skoleplass etter gjeldende regler for utdanningsinstitusjonen.


Aktuelle kandidater blir invitert til intervju. Relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til intervju.
Kommentar til info nedenfor: gjelder både heltid/deltid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Minimum  to års relevant praksis som sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Kandidater med erfaring fra intensivavdelinger/overvåkningsavdeling  vil bli prioritert
 • Utdanningsstillingen forutsetter studieplass ved aktuell videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og omgjengelig
 • Du er arbeidsom og fleksibel
 • Du er pliktoppfyllende og lojal
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du mestrer å jobbe selvstendig og fungerer godt i teamarbeid
 • Du liker å jobbe i et miljø med raskt tempo, varierte og skiftende arbeidsoppgaver
 • Du takler en hektisk hverdag og 3-delt turnus
 • Faglig og personlig egnethet vektlegges i utnevnelsen

Vi tilbyr:

 • Fast ansettelse som spesialsykepleier i Sykehuset Innlandet etter endt bindingstid
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.