Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Utdanningsstilling i operasjonssykepleie med studiestart høst 2023

Operasjonssykepleiere yter pleie og omsorg basert på etisk, teoretisk og praktisk kunnskap. Operasjonssykepleiere forebygger skader ved ulike kirurgiske leier og ved bruk av teknisk utstyr. Vi har et stort ansvar i forhold til hygienen og de infeksjonsforebyggende tiltak og instrumentering i operasjonsteamet, med fokus på pasientsikkerhet. Operasjonssykepleie er et spennende yrke med mange muligheter for videre karriere og spesialisering. Bruken av moderne teknologi er en stor del av vår arbeidshverdag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus søker etter sykepleiere som skal studere videreutdanning i operasjonssykepleie fra høsten 2023. Vi ønsker oss kandidater som har søkt om studieplass før 1. mars 2023.

Utdanningsstilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus betyr at du får lønn iht ansiennitet som sykepleier gjennom studiet, tre semestre (90 studiepoeng), og har de samme rettighetene som andre ansatte. Det vil si pensjons-, ferie- og trygderettigheter på lik linje med andre ansatte ved sykehuset. Til gjengjeld forplikter du deg til vakter hos oss; på enkeltdager og ferier i studieperioden, samt bindingstid 2,5 år etter endt utdanning.

Vi ønsker at du skal ha minst to års relevant erfaring. Vi vektlegger personlig egnethet, faglig engasjement og motivasjon for søknaden.

Dersom du synes dette høres interessant ut, ønsker vi at du skriver en søknad hvor du begrunner motivasjon for videreutdanning, beskriver erfaring som sykepleier og hvorfor du har lyst til å jobbe hos oss. I tillegg må vi ha en bekreftelse på at du har blitt tildelt studieplass. Autorisasjon og relevant dokumentasjon tar du med deg til intervju, sammen med kontaktinformasjon til to referanser.

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte Camilla Levin, tlf. 96092751.