Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling for Ultralydjordmor

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag?

Vi har 2 x 100 % utdanningsstilling innen ultralyd ved Kvinneklinikkens poliklinikk ledige.

Dette er videreutdanning for jordmødre som ønsker å utøve obstetrisk ultralyd i svangerskapets første, andre og tredje trimester. Heltidsstudium med 60 studiepoeng, oppstart ved NTNU Trondheim januar 2025.


Kvinneklinikkens poliklinikk består av føde-, gyn- og barsel poliklinikk, og har 35 000 konsultasjoner i året. Poliklinikken har et tverrfaglig miljø med høyt fokus på samarbeid mellom faggrupper. 

Vi søker etter engasjerte og dyktig jordmødre som ønsker å jobbe med kvinnehelse og spesielt de gravide og ultralyd.

Alle søkere må søke elektronisk

Mer opplysninger om studieåret finnes på NTNU sine sider. Søknad til NTNU kommer først etter ansettelse i utdanningsstillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Off. godkjent jordmor
 • Klinisk erfaring som jordmor i minimum 1 år
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og endringsvilje
 • Engasjement for pasienter og fagfelt
 • Motivert til faglig utvikling 
 • Det gjøres en totalvurdering av faglig og personlig egnethet
 • Kunnskaper innen Partus og Dips

Vi tilbyr:

 • 100% stilling under utdanningen
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og beregnet ansiennitet 
 • Dekket reise og opphold i Trondheim under studietiden
 • Dekket studieavgift 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentralt beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 • Det beregnes 24 mnd bindingstid etter endt utdanning