Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling

Offentlig forvaltning

Ønsker du å bli en ettertraktet fagperson?
Vil du utdanne deg til intensivsykepleier?

Vi søker deg som vil ha utdanningsstilling som intensivsykepleier i avdeling for Nevrokirurgisk overvåkning i Nevroklinikken på Rikshospitalet.
Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning og innehar samme plikter og rettigheter som andre ansatte i studietiden. Studiestart er august 2023 med ordinær søknadsfrist: 1. mars 2023. Utdanningsstillingene er midlertidige stillinger for perioden august 2023 – desember 2024 (studiets normerte varighet er 3. semester med mulighet for master).

Les mer om utdanningsstillinger på vår nettside om blant annet fordelingen mellom studier og arbeid, og avlønning:
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/jobb-og-utdanning/utdanningsstillinger 
Etter endt studie forplikter du deg til å avtjene 2,5 års bindingstid i full stilling ved avdeling for Nevrokirurgisk overvåkning i Nevroklinikken. Utdanningsstillingene består av en studiedel og en arbeidsdel som knytter seg til klinikkens drift. 

En forutsetning for å søke utdanningsstilling i OUS er at du har søkt studieplass ved OsloMet eller Lovisenberg videreutdanning i 2023. Du må legge ved/laste opp bekreftelse på søkt studieplass når du søker i Webcruiter, i tillegg til oppdatert CV – inkludert to referanser (en fra nærmeste leder), attester og vitnemål. Søknaden må inneholde informasjon om erfaring, og en begrunnelse på hvorfor du ønsker å ta videreutdanning i intensivsykepleie. Dersom du har søkt flere utdanningsstillinger skal dette oppgis i søknaden. Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende, men utdanningsstillinger vil ikke bli tildelt før studieplass er bekreftet (lastes opp via Webcruiter så snart den er mottatt fra studiestedet). 

For nyansettelser kreves politiattest ved tilsetting i henhold til helsepersonelloven § 20A.
Norsk autorisasjon/HPR-nummer som sykepleier må vedlegges i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du har søkt studieplass ved OsloMet eller Lovisenberg videreutdanning i intensivsykepleie.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Er strukturert og fleksibel
 • Er selvstendig og problemløsende
 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Trives i et aktivt miljø
 • Har evne til raske omstillinger i en hektisk hverdag
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Ønsketurnus
 • Mulighet for arbeid hver fjerde helg med langvakter