• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5027171
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 22.02.2023
Ledig stilling

Oslo kommune

Utdannet Barnehagelærer med fokus på aktivt uteliv?

Offentlig forvaltning

GOD START – BARNETS FREMTID

Vi søker barnehagelærer med høy grad av faglighet, evnen til å jobbe selvstendig og med fokus på aktivt uteliv.
Til denne stillingen må du være utdannet førskolelærer/barnehagelærer.

Vi ønsker å øke andelen menn i barnehagen og oppfordrer menn til å søke stillingen.

Barnehagen sitt overordnede tema for barnehageåret er Alf Prøysen.

Barnehagens fokusområder er aktivt uteliv, orden og struktur.

Du har medansvar for organisering av fagdager i barnehagen sammen med ansatte i stillingen som barnehagelærer. Oppleggene skal legges til rette for aldersgruppen i barnehagen 1 - 6 år.

Vi søker deg med høy grad av faglighet og som synes det er spennende med varierte og innholdsrike arbeidsdager med høyt tempo. 

Vi søker barnehagelærer med stort faglig engasjement som vil være med å bidra til at barnehagen er et sted for utvikling og læring for barn og ansatte. Du er strukturert i ditt pedagogiske planarbeid, inkluderende og kommuniserer tydelig og godt.

Gjennom barnehageåret har vi også fokus på:

-Felles pedagogisk plattform for alle våre kommunale barnehager i bydelen.

-COS (Circle of security) Trygghetssirkelen.

-Tilvenning.

-Barnas Verneombud.

-Tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere.

-Overganger.

-Oslostandere for kvalitet barnehagene, Oslo kommune

-Fra plan til praksis. Fokus på handlingskompetanse.

-Mat og måltidet.

-Foreldresamarbeid.

-Nærvær i barnehagen.

-HMS - for en tryggere barnehage.

I vår barnehage er barna inndelt i grupper og du vil bli kjent med Trollheimen, Breheimen, Huldreheimen og Jotunheimen. Vi jobber tett og samarbeider godt på tvers av Heimene i pedagogisk planarbeid og for å skape gode dager for alle. Ansatte er godt kjent på alle Heimene og har et tett og godt samarbeid rundt organisering.

Barnehagene er en del av bydelens Kultur - og oppvekstavdeling. Avdelingen er opptatt av et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i avdelingen, som for eksempel Seksjon for helse- og spesialpedagogiske tjenester, Seksjon for barnevern og Familiens hus.

Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål og får gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser.

Barnehagen bruker Kidplan daglig som sitt arbeidsverktøy.

Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune eller besøk vår Facebook side.

Arbeidsoppgaver:

*Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med lederteamet i barnehagen

*Legg til rette for å inkludere teamet i forberedelser og pedagogisk planarbeid

*Ta initiativ og ansvar gjennom hele dagen 

*Følge opp heimen i pedagogisk leders fravær

*Lage vaktlister for ansatte i samarbeid med pedagogisk leder

*Legge til rette for inkluderende lekemiljø, både inne og ute 

*Utføre pedagogisk planarbeid i Kidplan

*Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen

*Medansvar for felles faglige mål

*Holde seg faglig oppdatert

*Holde seg oppdatert på bydelens rutiner, rutiner i PBL Mentor og Kidplan

*Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter og samtaler med brukere og eksterne samarbeidspartnere

*Sammen med lederteamet bidra til det faglige innholdet i ulike møtefora

*Medansvar for daglig organisering av hele barnehagen

Kvalifikasjoner:

*Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer

*Erfaring fra barnehage eller tilsvarende arbeid med barn

*Du må ha gode lederegenskaper og erfaring med å lede

*Du må ha gode IT kunnskaper

*Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

*Bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig

*Du må fremlegge gyldig politiattest for å kunne tiltre i stillingen

*Dersom den som ansettes ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende vil ansettelsen være midlertidig

Personlige egenskaper:

Du må:

*Lede og ta avgjørelser

*Være god på å kommunisere, organisere og informere

*Ta ansvar for daglig organisering av egen Heim

*Være positiv til endring og utvikling for å skape god kvalitet i barnehagen 

*Ta ansvar og følge opp andre Heimer ved behov 

*Lage gode faglige pedagogiske planer og inkludere barna og ansatte i planarbeidet

*Involvere og legge til rette for et godt foreldresamarbeid 

*Legge til rette for systematiske Heim-møter med agenda og referat 

*Ha god oversikt over hele barnehagen

*Ta ansvar og følge barnehagens internkontrollrutiner 

*Være tydelig og konstruktiv 

*Sette barna først

*Være leken og verdsette lekens verdi 

*Være strukturert og målrettet 

*Være løsningsorientert

*Ha gode samarbeidsevner

*Ha god relasjonskompetanse

*Ønske å gjøre en forskjell i barns oppvekst

Vi tilbyr:

*Felles visjon og kvalitetsmål

*Veiledningsgruppe for nyutdannede barnehagelærere

*Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling

*Mangfoldig og godt arbeidsmiljø

*Fem planleggingsdager / kursdager i året

*Gode pensjonsordninger

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5027171
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 22.02.2023