Ledig stilling

Stavanger Kommune

Unik og spennende avdelingslederstilling

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er også legevaktssentral for Kvitsøy, Hjelmeland og Strand kommune. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, overgrepsmottaket for Sør-Rogaland og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt på Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

I denne stillingen er du avdelingsleder for "satellittavdelingene" ved Stavanger legevakt. Fengselshelsetjenesten gir helsetjenester til innsatte i Stavanger fengsel, Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland gir sitt tilbud til alle kommunene i Sør-Rogaland, og psykiatrisk sykepleier gir sitt tilbud til pasienter henvist fra legevakten.

Stavanger legevakt skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, både ved normaltilstand og i kriser. Her ønsker vi at du kan bidra med å styrke legevaktens beredskapsarbeid og krisehåndtering ved å videreutvikle beredskapsplaner, planlegge, koordinere og gjennomføre beredskapsøvelser og intern opplæring.

Legevakten har avtale om å levere HLR-kurs til Stavanger kommune og er en godkjent leverandør av kurs i akuttmedisin. Vi leverer disse kursene samt et utvalg andre kurs på bestilling. Dette tilbudet har vært lite aktiv under pandemien og vi ønsker at du kan være en pådriver for å videreutvikle dette tilbudet.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder med ansvar for følgende avdelinger:
  • Fengselshelsetjenesten i Stavanger fengsel
  • Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland
  • Psykiatrisk sykepleier
 • Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av beredskapsarbeidet ved Stavanger legevakt
 • Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av interne og eksterne kurs i regi av legevakten
 • Attestering av virksomhetens fakturaer
 • Stedfortreder for legevaktsjef

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorutdanning i sykepleie
 • Ledererfaring fra helsetjenesten
 • Erfaring fra beredskapsarbeid er ønskelig
 • Lederutdanning er ønskelig, men ikke nødvendig
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner.
 • Du arbeider godt selvstendig og i team.
 • Du er fleksibel i din arbeidsutførelse
 • Du føler et eierskap til dine arbeidsoppgaver og har et ønske om å utvikle deg selv og virksomheten.

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stavanger kommune er en Hjem-jobb-hjem bedrift
 • Lønn etter avtale