• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5165, LAKSEVÅG
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5804772
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Unik mulighet til å gjøre en forskjell som lærer i rettsvitenskap

Sjøkrigsskolen, en underavdeling av Forsvarets høgskole, søker en motivert og engasjert medarbeider med kompetanse innen rettsvitenskap og spesialisering innen havrett, sjørett, disiplinærrett, militær strafferett og/eller krigens folkerett. Som medarbeider hos oss, vil du bidra til å utdanne og forme fremtidens militære ledere innen juridiske fag samt utvikle fagfeltet i Forsvaret.

Sjøkrigsskolen utdanner morgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer med høy kompetanse. Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet, og foregår i spennet mellom sjømakt og sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Forsvarets høgskole (FHS) har ansvaret for all nivådannende- og akkreditert utdanning i Forsvaret. Høgskolen består av de tre krigsskolene, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Språk- og etterretningsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen.

Forsvarets høgskole har Forsvarets og Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap (juridiske fag)
 • Norsk statsborgerskap
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ NATO SECRET før tiltredelse  

Det er ønskelig med:

 • Relevant PhD /førstestillingskompetanse
 • Spesialisering innen havrett, sjørett, disiplinærrett, militær strafferett, krigens folkerett, FN-paktens regler for staters adgang til å bruke militærmakt, og nasjonal rett av betydning for militære operasjoner
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring med å planlegge undervisning
 • Erfaring med å utvikle undervisningsmateriell
 • Erfaring med å arrangere kurs/seminar
 • Pedagogisk basiskompetanse (høgskolepedagogikk)

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, systematisk og strukturert
 • Evner å samarbeide på tvers av eget fagfelt i en mangfoldig og kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • God helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy personlig integritet

Andre opplysninger:

 • Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Kurs som tilfredsstiller minstekravet til universitets- og høgskolepedagogikk (UHPED) skal gjennomføres så snart som mulig etter tiltredelse, dersom dette ikke er fullført eller at man kan dokumentere tilsvarende kompetanse
 • Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju og prøveundervisning, og resultatet av dette vil sammen med en sakkyndig vurdering være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen. Kandidatens kompetanse vil bli vurdert som en del av seksjonens samlede fag- og teamkompetanse
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk: 

 •  CV
 • Kopier av attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • Det er søkerens ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid. Eventuelle publikasjoner som ikke er digitalisert sendes til: Forsvarets høgskole ved FPVS sivil rekruttering, Pb 1550 Sentrum, 0115 Oslo

Vi tilbyr:

 • Fleksitidsordning
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke, når arbeidet tillater det
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ. Stillingskode 1008 Høgskolelektor, lønnstrinn 70 til 76 for tiden kr 692 400,- til kr 777 900,- per år.
  Stillingskode 1198 Førstelektor/1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 72 til 78 for tiden kr 720 100,- til kr 821 100,- per år. Stillingskode 1013 Professor/1532 Dosent, lønnstrinn 80 til 86 for tiden kr 870 900 ,- til kr 1 025 200 . For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5165, LAKSEVÅG
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5804772
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret