Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2021
 • Sted:
  Hvittingfoss
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Hvittingfoss
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3490936
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Ungdomsarbeider på ViBiFri - Hvittingfoss

Ung Kultur Kongsberg er kulturskole, fritidsklubber, vitensenter, ungdomsarrangement, utekontakter m.m. Ung Kultur har vært samlet som seksjon siden 01.08.18, med rektor i Kulturskolen som seksjonsleder og egen teamleder for fritid. Ung Kultur har et bredt tilbud til ungdom i Kongsberg, med et spesielt fokus på gratis breddetilbud av høy kvalitet.

Kort om stillingen
Stillingen som ungdomsarbeider er på 15% og er knyttet til ViBiFri - Vittingen bibliotek og fritidssenter. ViBiFri har sentral beliggenhet i Hvittingfoss, samlokalisert med Vittingen kulturhus.ViBiFri er et møtested for ungdom 13-18 år, og tilbyr ulike kulturaktiviteter, gaming m.m. Kafedrift, men også gratis mat.


Vi tilbyr

 • Et ungt og kreativt miljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Arbeidsfellesskap med dyktige kolleger
 • Utradisjonelle og spennende samarbeidspartnere
 • Lønn etter tariff

 

 Innhold i stillingen 

 • Være tilstede som en trygg og god voksen og arbeide i tett dialog med ungdommene og kolleger
 • Arbeide med kulturfaglige aktiviteter
 • Ta del i felles oppgaver som matlaging, rydding m.m.
 • Være med på å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • Delta på relevante kurs og møter, inkl. personalmøter og årlige medarbeidersamtaler
 • Følge retningslinjer/planer tillagt ungdomsarbeidere i Kongsberg kommune
 • Arbeidstid og sted tilpasses brukernes behov og aktivitetstilbud, og deler av stillingen er lagt til arrangementer i løpet av året

Stillingen innebærer kvelds- og helgearbeid

Det er lyst ut flere lignende stillinger i Ung Kultur, og avhengig av søkers kompetanse og eventuelt annen arbeidssituasjon kan det være mulig å kombinere to stillinger.

 

 Formelle kvalifikasjonskrav

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Annen relevant utdanning og/eller erfaringer fra barne- og ungdomsarbeid kan erstatte fagbrev

 

Andre kvalifikasjoner: 

 • Du er opptatt av å gi ungdom gode mestringsopplevelser i trygge rammer og er en god rollemodell
 • Du er god på å bygge relasjoner og kommuniserer godt med ungdom
 • Du er kulturfaglig interessert og har erfaring/kompetanse innen musikk, kunst, foto el.lign
 • Du har gode samarbeidsevner

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.