• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4970687
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Ungdoms og foreldrekontakt

Offentlig forvaltning

Forebyggende ungdomsteam (FUT) er organisert under enhet helse, barn og unge i Bydel Vestre Aker. Teamet ledes av SaLTo koordinator og består av ruskonsulent for barn og unge, utekontakter og ungdoms og foreldrekontakt. SaLTo er samhandlingsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge i alderen 12-22 år.

Vi søker nå etter en ungdoms og foreldrekontakt i 100 prosent prosjektstilling med en varighet på ett år med store muligheter for forlengelse. Utlysning skjer med forbehold om godkjenning i MBU.

Stillingen innebærer turnusjobbing med gjennomsnittlig en kveld i uken og arbeid hver fjerde helg, noe ekstra kveldsarbeid må regnes med ved spesielle anledninger når ungdom er ute. Oslo er én by, der de sosiale og materielle forholdene og ungdommenes behov varierer etter bydel. Det legges vekt på økt samarbeid og styrking av fagfeltet på tvers av bydelsgrensene. På dagtid er arbeidet blant annet knyttet opp mot forebyggende og oppsøkende arbeid på skolene i bydelen og på kveldstid oppsøkende arbeid rettet mot barn og unge i bydelens uteområder samt oppfølging og tiltaksarbeid.

Ungdoms og foreldrekontakten vil ha fokus på pårørendesamarbeid og nærmiljø samt samarbeid med skole, skolehelsetjenesten, NAV, barneverntjenesten, forebyggende politi, andre oppsøkende tjenester og øvrige instanser som jobber med barn og unge. Dette er et spennende og utfordrende stilling hvor det stilles høye krav til kompetanse og egnethet.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende arbeid på ungdomsskolene i bydelen 
 • Tiltak og tilbud rettet mot 7 trinn
 • Tilstedeværelse i ungdomsmiljøene på dag og kveldstid
 • Nærmiljø satsninger
 • Veiledning og oppfølging av barn og unge på individ og gruppenivå
 • Veiledning/støtte i familier der barnet/ungdommen er i risiko for, eller har utviklet, rus/kriminalitetsproblematikk
 • Foreldre og pårørendesamarbeid
 • Gruppetilbud
 • Temakvelder/kompetansehevende tiltak
 • Utforming av prosjektarbeid og tiltak rettet mot målgruppen
 • Delta i SaLTo nettverk 
 • Rapportering, journalføring og dokumentasjon
 • Samarbeid med interne og eksterne tjenester

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskole eller universitetsutdanning innen helse, sosial, samfunnsfag
 • Erfaring med oppfølgnings- og veiledningsarbeid ungdom og pårørende
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, gruppetilbud
 • Erfaring fra oppsøkende arbeid, rusforebyggende arbeid
 • Kjennskap til barn og unges oppvekstsvilkår
 • Gode IT ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Evne til å sette grenser og kommunisere tydelig
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer, utvikling og kompetanseheving
 • Veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Lønnsplassering i ltr 27-39, Oslo kommunes lønnsregulativ
 • Fleksitid
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4970687
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune