Detaljer

 • Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  10.03.2021
 • Sted:
  TØNSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  TØNSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3498083
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune

Ung i Tønsberg, Utekontakt

Har du et stort engasjement for ungdom – og har lyst på en spennende og utfordrende jobb?

Ung i Tønsberg jobber helhetlig og forebyggende i forhold til psykisk helse og utenforskap. Våre tjenester spenner seg fra åpne møteplasser og arrangementer som UKM til oppsøkende arbeid og individuell oppfølging. Ung i Tønsberg har ansvar for Ungdomsrådet og for koordinering av de kriminalitetsforebyggende tjenestene i kommunen. Vi har en egen youtube kanal og spennende prosjekter på gang av og med ungdom.

Virksomheten har to avdelinger; Ung Los og Ung Inkludering, med samarbeid på tvers av avdelingene for å få til et godt helhetlig tilbud. Stillingen ligger til Ung Los.

 Vi søker deg som har et stort faghjerte, som ønsker å jobbe forebyggende og oppsøkende blant ungdom i alderen 13-20 år, primært som utekontakt.

 

Utekontakten følger opp ungdom i risikosonen. Vi tilbyr samtaler, oppfølging en til en, i grupper og videreformidling i kommunens hjelpeapparat. Vi utøver råd og veiledning til ungdom, foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere. Utekontakten samarbeider tett med fritidsklubber, skole, helsesykepleier, barneverntjenesten, forebyggende politi, SLT, familiehuset, psykisk helsehjelp i kommunen, samt frivillige lag og foreninger.  

Vi er opptatt av å oppsøke ungdom på ungdommens arena for å jobbe med relasjonsbygging, rusforebygging og hindre kriminelle handlinger. Oppsøkende ungdomsarbeid er primæroppgaven. Dette er et meget spennende og utfordrende arbeid, hvor det stilles høye krav til kompetanse, personlig egnethet og integritet.

Stillingen innebærer uregelmessig arbeidstid. Turnusen som foreligger i dag utgjør arbeid to kvelder i uken, samt en fredag kveld/natt per måned. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende ungdomsarbeid dag og kveld
 • Kontaktetablering og relasjonsbygging
 • Råd/veiledning
 • Deltakelse i kommunalt samarbeid
 • Ekstern informasjon og opplysning/holdningsskapende arbeid
 • Videreformidling/samarbeid med andre instanser
 • Systematisk arbeid og dokumentasjon av arbeidet

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyskole-/universitetsutdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Sosial - eller helsefaglig, fortrinnsvis sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog. Annen relevant kompetanse kan vurderes i tilfeller der søkeren er spesielt godt egnet.
 • Erfaring med målgruppen
 • Kunnskap om digitale plattformer
 • Førerkort
 • Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Stor interesse og engasjement for ungdom
 • Fleksibel
 • Godt humør
 • God relasjonsbygger
 • Initiativrik
 • God samarbeidskompetanse
 • Inspirerende
 • En god rollemodell
 • Selvstendig og lojal
 • Evne til å planlegge arbeidshverdagen
 • Det er et pluss om du er glad i å være ute, da store deler av arbeidet er oppsøkende ungdomsarbeid utendørs

Personlig egnethet vektlegges høyt

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Masse godt humør
 • Varierte og spennende arbeidsdager
 • Oppfølging og veiledning
 • Møte med fantastiske ungdommer
 • Lønn etter tariff

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.