Undervisningsstillinger Vg1 Helse og oppvekstfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Byåsen videregående skole tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon, teknikk og industriell produksjon. Skolen har et innføringstilbud for elever med kort opphold i Norge, og en egen avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen driver også nettskole og et ressurssenter med oppdragsundervisning.

For mer informasjon om skolen henvises til vår hjemmeside; www.byasen.vgs.no

 

UNDERVISNINGSSTILLINGER - VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG
 
Fast stilling   i inntil 90 % stilling fom 01.08.21
Vikariat          i inntil 85 % stilling fom 01.08. 21 - 31.07.22
Vikariat          i inntil 70 % stilling fom 01.08.21- med forbehold om behov

 

Til orientering kan fast stilling bli flyttet til ny videregående skole som er under etablering på Falkenborg. Forventet innflytting er ved skolestart høst-24.
Mellom 2022 og 2024 vil skolen etableres på Saupstad. 

 

Kvalifikasjoner:

 • kompetanse for å undervise på Vg1 helse- og oppvekstfag
 • Kompetanse for å undervise på vg2 er en fordel
 • inneha breddekompetanse
 • relevant og variert arbeidspraksis med god kjennskap til praksisfeltet
 • mestre praktiske og varierte arbeidsmåter med vekt virkelighetsnær opplæring
 • ha evne og vilje til å arbeide tett med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere utenfor skolen
 • erfaring med tilrettelegging utfra individuelle behov
 • erfaring og kompetanse i opplæring av flerspråklige elever
 • erfaring med fysisk aktiv læring / uteskole
 • beherske relevant digital teknologi

Personlige egenskaper:

 • inneha et romslig menneskesyn
 • ha gode samarbeidsevner, samt vilje og evne til å arbeide i team
 • opptatt av å skape gode relasjoner til elever
 • løsningsorientert og innstilt på å finne den beste løsning for eleven
 • engasjert i å skape et godt læringsmiljø
 • utviklingsorientert og endringsvillig
 • raus og fleksibel
 • være en tydelig leder i klasserommet

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk.