Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Undervisningsstillinger ved Røros skole, midlertidige og vikariater

Kort om stillingen

Vi har inntill 5 ledige vikariater og midlertidige stillinger fra 01.08.2023 til 31.07.2024. Vikariatene har noe ulik lengde. Dette er et behov skolen har på grunn av et økende elevtall. Vi søker etter lærere som kan undervise i fag fra 1.- 7.trinn, og fra 5.- 10.trinn. Vi søker etter lærere som vil engasjere og involvere barn og unge. 

Om oss

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er Fjellregionens største skole med i overkant av 500 elever. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen, og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, da disse har positiv effekt på læringsmiljøet. Elevene blir kjent med og utvikler viktige sider ved seg selv sammen med de andre elevene. Arbeidsmiljøet er godt, og det er lett å trives. 

Kvalifikasjoner
 • oppfyller kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven i ett eller flere fag
 • begynner opplæring for 1.-4.trinn i fagene norsk, engelsk og matematikk
 • fortrinnsvis i fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag for 5.-10.trinn  
 • ønskelig med gode IKT-ferdigheter og programmering som fag
 • kunne ta valgfag og arbeidslivsfag på 8.-10.trinn
 • fordel med erfaring i bruk av Chromebook
 • fordel i erfaring fra TIEY, 1.-4.trinn
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • kontaktlæreransvar
 • kunne utarbeide planer i henhold til gjeldende læreplaner, planlegge og gjennomføre undervisning
 • kunne ta ansvar for oppfølging av elever i samarbeid med kontaktlærere og andre ansatte
 • drive profesjonell- og forskningsbasert opplæring i samarbeidet med kollegaer
 • aktivt delta i skolens utviklingsarbeid
 • samarbeide godt med foresatte
 • utvikle trygge, nysgjerrige og samarbeidende elever
 • kunne kartlegge og følge opp elevenes utvikling og gi vurderinger i henhold til opplæringsloven og forskrift
 • forholde seg til avtaler som gjelder for skolen 
Personlige egenskaper
 • evne til å være autoritativ klasseleder
 • evne til å bygge gode relasjoner
 • gode samarbeidsevner
 • utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte
Vi kan tilby
 • flotte elever!
 • et engasjert og inkluderende lærerkollegium, med fokus på elevenes læring og trivsel
 • arbeidsplass på fjellet med tilgang på natur og kultur
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 05.04.2023

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsleder 1.-4.trinn: Alfhild Myre Alfhild.Myre@roros.kommune.no mob: 408 57 024, avdelingsleder 5.-7.trinn: Geir Tønnessen Geir.Tonnessen@roros.kommune.no mob: 997 34 523, eller avdelingsleder 8.-10.trinn Bodil Moseng bodil.moseng@roros.kommune.no mob: 941 59107. 

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. opplæringsloven § 10-9.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.