Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Undervisningsstillinger ved Røros skole

Vil du være med å videreutvikle en skole hvor elever og ansatte opplever, inkludering, trygghet og mestring?

Om stillingen  

Vi har inntill 5 ledige faste, vikariater og midlertidige stillinger fra 01.08.2023 til 31.07.2024. Vikariatene har noe ulik lengde. Dette er et behov skolen har på grunn av et økende elevtall. Vi søker etter lærere som kan undervise i fag fra 1.- 7.trinn, og fra 5.- 10.trinn. Vi søker etter lærere som vil engasjere og involvere barn og unge. 

Om oss i Røros kommune

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er Fjellregionens største skole med i overkant av 500 elever. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen, og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, da disse har positiv effekt på læringsmiljøet. Elevene blir kjent med og utvikler viktige sider ved seg selv sammen med de andre elevene. Arbeidsmiljøet er godt, og det er lett å trives. 

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet er visjonen vår  

For oss betyr visjonen at pulsen varierer i takt med endringer i og utenfor kommunen. Vi vil at engasjement og stolthet pulsere gjennom hele organisasjonen. Vi jobber hele tiden for å bli bedre som kommune, som kollegafelleskap og som enkeltmennesker. Oppgavene dine kan utvikle seg over tid ut fra din kompetanse, dine interesser og behovene våre. 

Nå søker vi deg som har lyst til å styrke laget vårt.  

 

Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi ser etter deg som: 

 • Oppfyller kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven i et eller flere fag. 

  • Begynneropplæring for 1.-4.trinn i fagene norsk, engelsk og matematikk.
  • Norsk, engelsk, matematikk, mat og helse, naturfag for 5.-10.trinn. 
  • Norsk 2.

 • Stå frem som autoritativ klasseleder.
 • Evne til å bygge gode relasjoner.  
 • Utviklingsorientert og endringsvillig.   
 • Kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte.   

Vi vurderer kvalifiserte søkere ut fra personlig egnethet for jobben, dine personlige egenskaper og motivasjon for arbeidet. I tillegg vil vi legge vekt på om du har:

 • Erfaring fra TIEY, 1.-4.trinn.
 • Programmering som fag
 • Kan ta valgfag og arbeidslivsfag på 8.-10.trinn.
 • Erfaringer i bruk av Chromebook og digitale læremidler.
 • Ønskelig med god kompetanse i IKT.  

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Som IA-bedrift legger vi stor vekt på å legge til rette for ulike familie- og omsorgssituasjoner.

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. opplæringsloven § 10-9. 

 

Vi kan tilby 

 • Lønn etter tariff.
 • Flotte elever!
 • Et engasjert og inkluderende lærerkollegium, med fokus på elevenes læring og trivsel.
 • Arbeidsplass på fjellet med tilgang på natur og kultur.
 • Lønn etter kvalifikasjoner og konkurransedyktig pensjonsordning.
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere.

Dåeredh amma Rossen seabradahkesne / Bli en del av det allsidige Rørossamfunnet 

Røros kommune er et pulserende og allsidig lokalsamfunn. I verdensarven med fjellnaturen rundt har Rørossamfunnet vokst fram. Et rikt kulturliv legger til rette for en god oppvekst og et aktivt voksenliv. I fjellet og naturen som du har rett utenfor døra kan du finne din puls – fjelltur, sykling, ski, jakt, fiske, trening eller ro. Kultur, verdensarv, og industri legger grunnlaget for næringsliv og næringsutvikling, og et variert og bredt jobbmarked. Vi er forvaltningskommune for sørsamisk språk og i tillegg sentrum for sørsamisk kultur og samfunn. 

Vil du bo landlig eller trivs du best i “byen”? Her kan velge i bo i en av mange grender, eller du kan leve det “urbane” livet i Røros sentrum. Med kun en times flytur fra Oslo, 2,5 timers togtur eller 3 timers busstur fra Trondheim, og et steinkast fra svenskegrensa, er det kort vei til resten av verden. 

Gåerede abpe dajvesne årrodh jïh jïjtje veeljedh maam sïjhth darjodh. Datne maahtah buerie arkebiejjieh Rossen tjïeltesne.Buerie båeteme mijjen luvnie jïh "vaerien vuelie"!

Uansett hvor du velger å bo og hva du liker å gjøre, kan du skape deg det gode hverdagslivet i Røros kommune. Velkommen til oss og pulsen i fjellet! 

 

Har du behov for mer informasjon? 

Du kan lese mer om søknadssystemet vårt på kommunens nettside under «Ledige stillinger». Hvis du har spørsmål som du ikke har fått svar på i annonsen kan du ta kontakt med personene oppgitt i sidemargen. Les gjerne mer om oss på roros.kommune.no.