• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3654764
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Undervisningsstillinger ved Lyngheim barneskole (2021/106)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lyngheim barneskole er det fra skoleår 21/22 ledig 2 faste stillinger og 1-3 vikariater. Vikariatene vil gjelde fra 01.08.21-31.07.22, med mulighet for fast. For alle stillinger gjelder kvalifikasjonskrav og ønskede egenskaper. Alle som ansettes i ei undervisningsstilling på Lyngheim barneskole må påregne å jobbe som kontaktlærer.

Arbeidsoppgaver stilling 1 (100%) fast:

 • Undervisning i alle fag
 • Spesialpedagogiske oppgaver

Arbeidsoppgaver stilling 2 (100%) fast:

 • Undervisning i alle fag

Arbeidsoppgaver stilling 3-5 (100%) vikariat:

 • Undervisning i alle fag

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves undervisningskompetanse for grunnskolen og i oppgitte fag på tilsettelsestidspunktet.
 • Det tilsettes primært lærer med undervisningskompetanse etter gjeldende forskrift til Opplæringslovas kap.14, men søkere med undervisningskompetanse etter tidligere forskrifter vil også bli vurdert.
 • Hvis det ikke finnes kvalifiserte søkere, kan søkere med annen relevant høyskole-/universitetsutdanning bli vurdert iht. Opplæringslovens § 10-6.
 • Språkkrav tilsvarende minimum B1/B2 nivå for søkere med annen utdanning/bakgrunn enn norsk.
 • Politiattest

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som:

 • har et positivt elevsyn
 • er en tydelig leder i klasserommet
 • er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • positiv til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeid i team
 • kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov
 • bruker IKT i opplæringen
 • er glad i fysisk aktivitet og kan delta på turer i skog og mark
 • har kompetanse, interesse for og erfaring med elever med samspillvansker

Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens og skolenes virksomhetsplan. Skoleavdelingen har veiledningsprogram for nyutdannede lærere.

Her kan du lese mer om skolen her.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

Minimum to referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.  Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester. Disse leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål i forbindelse med utlysingen kan rettes til rektor Eliza Andersen tlf. 751 44 233 / 96 22 67 99 eller på mail: eliza.andersen@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 12.04.21

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3654764
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune