Undervisningsstillinger ved helse- og oppvekstfag (HO)

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Heimdal videregående er en av de største skolene i fylket. Nytt skolebygg stod ferdig til skolestart høsten 2018 og skolen har 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag og helse og oppvekst. I tillegg har vi en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk, til praktisk arbeid, og jobbing med tradisjonelle skolefag. 

Avdeling for helse- og oppvekstfag har følgende ledige stillinger:

Inntil 150% fast stilling på Vg1 helse og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag
Til den 100% faste stillingen søker vi sykepleier med PPU-Y eller yrkesfaglærerutdanning (bachelor) med fagbrev som helsefagarbeider. Må ha kompetanse til å undervise både på vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag.

Inntil 100% fast på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg1 helse- og oppvekstfag
Barnehagelærer/barnevernspedagog med PPU-Y eller yrkesfag-lærerutdanning (bachelor) med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Må ha kompetanse til å undervise både på Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Inntil 50% vikariat på stilling vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag i perioden 01.08.-30.09.2021, med mulighet til forlengelse
I tillegg til undervisningskompetanse innen barne- og ungdomsarbeiderfag er det ønskelig med spesialpedagogikk, da stillingen er knyttet til elever i grunnkompetanseløp.

NB! Husk å oppgi hvilken stilling du søker på!

Arbeidsoppgaver:

Tverrfaglig undervisning og vurdering av teoretisk og praktisk undervisning
Yrkesveiledning og formidling til opplæringsplass i bedrift
Skole/hjem samarbeid
Oppfølging av elevenes faglige og sosiale læring
Samarbeide tett med praksisfeltet og oppfølging av elever i praksis

Kvalifikasjoner:

Undervisningskompetanse
God digital kompetanse
God kjennskap til fagfornyelsen

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Engasjert i å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljø
Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger og du brenner for fagene du underviser i
Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial og er en tydelig klasseleder

Vi tilbyr:

Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø, og arbeid i team med dyktige kolleger rundt skolens elever
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune