Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Undervisningsstillinger ved avdeling for realfag

Offentlig forvaltning

Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk til praktisk arbeid og jobbing med tradisjonelle skolefag. Nytt skolebygg sto ferdig høsten 2018 og skolen har 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag, helse og oppvekstfag. I tillegg har skolen en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. 

For mer informasjon om skolen, se hjemmesiden: www.heimdal.vgs.no

Du er glad i elever. Du er den læreren som alltid har en ekstra vinkling på stoffet, slik at elevene forstår. Du er en naturlig leder sammen med en klasse, og du kan leve lenge på elevenes små og store triumfer. Vi har slike lærere. Nå trenger vi flere.

Avdeling for realfag på Heimdal videregående skole har 3 ledige stillinger:

  • Inntil 100% fast stilling
  • Inntil 200% vikariat for skoleåret 22/23 

NB! Det må komme frem av søknaden hvilken/hvilke stillinger du søker på.

Arbeidsoppgaver:

Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med kompetansemål
Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling og ha tett oppfølging
Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid
Tilrettelegge og samarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø
Må påregne kontaktlæreransvar

Kvalifikasjoner:

Har mastergrad/hovedfag eller tilsvarende
Har en god og reflektert forståelse av nyere pedagogiske grep
Er oppdatert på digitale metoder og verktøy
Har god kjennskap til Kunnskapsløftet (LK20)
Har god innsikt i vurdering for læring

I tillegg for fast stilling:
Må ha undervisningskompetanse i matematikk
Gjerne en bred fagbakgrunn
Må ha vilje og evne til å undervise i Teknologi og forskningslære

I tillegg for vikarstillingene:
Må ha undervisningskompetanse i matematikk
Det er en fordel med undervisningskompetanse i biologi og/eller kjemi

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Engasjert i å skape godt læringsutbytte og skape et godt læringsmiljø
Utviklingsorientert
Fleksibel og endringsvillig
Vilje og evne til å skape gode relasjoner til elever
Tro på at alle elever hører til på skolen og kan lykkes på sine premisser

Vi tilbyr:

Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø, og arbeid i team med dyktige kolleger rundt skolens elever
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune