Undervisningsstillinger i norsk, engelsk, matematikk og naturfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 230 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), helse- og oppvekstfag (HO), restaurant- og matfag (RM), salg, service og reiseliv (SSR), teknologi- og industrifag (TI), medier og kommunikasjon (MK), musikk, dans og drama (MD) og studiespesialisering (ST). Skolen har et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO) og voksenopplæring (VO). 

Vi søker tilkallingsvikarer som har undervisningskompetanse i norsk, engelsk, matematikk og naturfag for skoleåret 2021-22. Vi ønsker fortrinnsvis søkere som har minst 2 av fagene nevnt over. La det gå tydelig fram av søknaden hvilke fag du har undervisningskompetanse i.

Det er aktuelt med undervisning både på yrkesfag og studieforberedende. Vi har behov for tilkallingsvikarer ved sykdom, vikarer ved sykefravær eller permisjoner, og midlertidige engasjement for lengre perioder pga nye, oppdukkende behov for deling av grupper eller spesialundervisning. 
 
Har du undervisningskompetanse flere fag, norsk som andrespråk eller spesialpedagogikk, er det tilleggskompetanse vi ser på som verdifull, men det er ikke noe krav. Personlig egnethet inngår i vurderingen av helhetlig kompetanse. Vi tar kontakt med aktuelle søkere forløpende.

Kvalifikasjoner:

Du har relevant faglig utdanning på minst 60 stp i fagene
Du har pedagogisk utdanning - søkere uten vil vurderes ved behov 
Du har god digital kompetanse
Vi ønsker at du har relevant undervisningserfaring, gjerne fra videregående skole

Personlige egenskaper:

Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger
Du brenner for fagene du underviser i
Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial
Du kombinerer godt humør med tydelig klasseledelse
Du er utviklingsorientert og fleksibel
Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk