Undervisningsstillinger i norsk, engelsk og samfunnsfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 220 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), helse- og oppvekstfag (HO), restaurant- og matfag (RM), salg, service og reiseliv (SSR), teknologi- og industrifag (TI), medier og kommunikasjon (MK), musikk, dans og drama (MD) og studiespesialisering (ST). Skolen har et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO) og voksenopplæring (VO). 

Vi søker etter lærere med litt ulike fagkombinasjoner:

- Inntil 100% fast stilling i norsk (fordypning, gjerne master) i kombinasjon med engelsk, og / el. samfunnsfag, religion, historie

- Inntil 100% fast stilling i engelsk (fordypning, gjerne master) i kombinasjon med norsk, og / el. samfunnsfag, religion, historie

- Inntil 70% fast stilling med undervisningskompetanse i samfunnsfag programfag, dvs. fordypning, gjerne master i statsvitenskap el. tilsvarende i kombinasjon med engelsk el. norsk

- Inntil 100% vikariat i engelsk og norsk (evt. med et relevant tredje fag) skoleåret 2021-22

La det komme tydelig fram i søknadsteksten hvilke av stillingene du først og fremst søker på, om du er interessert dersom det blir mindre enn 100% stilling, eller om et vikariat kan være aktuelt for deg.

Stillingene kan innebære kontaktlæreransvar, og det er aktuelt med undervisning både på yrkesfag og studieforberedende. Har du i tillegg fag som spesialpedagogikk, norsk som andrespråk el.l. er det tilleggskompetanse vi ser på som verdifull. Personlig egnethet inngår i vurderingen av helhetlig kompetanse. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning i fagene, det innebærer krav til faglig fordypning der det etterspørres
Pedagogisk utdanning
Relevant undervisningserfaring, gjerne fra videregående skole

Personlige egenskaper:

Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger
Du brenner for fagene du underviser i
Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial
Du kombinerer godt humør med tydelig klasseledelse
Du har digital kompetanse og er utviklingsorientert og fleksibel
Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaleverk