• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442447
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Undervisningsstillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hauknes barneskole er en ren barneskole (1 – 7) med 205 elever. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser fem kilometer sørvest for Mo sentrum, midt mellom høgfjell og fjære. Hele området brukes aktivt av alle klasser og SFO til uteskole, kroppsøving og lek. Skolekretsen omfatter Åga, Hauknes og Dalsgrenda.

 Ved Hauknes barneskole er det nå ledig inntil to vikariat i ulik størrelse og varighet.

 Arbeidsoppgaver stilling 1 (100%) vikariat – tidsrommet 1. januar – 2. mai, evt ut skoleåret 2024:

 • Undervisning både på små- og mellomtrinnet

Arbeidsoppgaver stilling 2 (50%) vikariat ut skoleåret – snarlig tiltredelse

 • Undervisning både på små- og mellomtrinnet

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves undervisningskompetanse for grunnskolen og i oppgitte fag på tilsettelsestidspunktet.
 • Det tilsettes primært lærer med undervisningskompetanse etter gjeldende forskrift til Opplæringslovas kap. 14, men søkere med undervisningskompetanse etter tidligere forskrifter vil også bli vurdert.
 • Hvis det ikke finnes kvalifiserte søkere, kan søkere med annen relevant høyskole-/universitetsutdanning bli vurdert iht. Opplæringslovens § 10-6.
 • Språkkrav tilsvarende minimum B1/B2 nivå for søkere med annen utdanning/bakgrunn enn norsk.
 • Politiattest
 • Undervisningskompetanse i norsk, matematikk, engelsk, særskilt norsk

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som:

 • har et positivt elevsyn
 • er en tydelig leder i klasserommet
 • er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • positiv til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeid i team
 • kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov
 • bruker IKT i opplæringen
 • er glad i fysisk aktivitet og kan delta på turer i skog og mark
 • har kompetanse, interesse for og erfaring med elever med samspillvansker

Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens og skolenes virksomhetsplan. Skoleavdelingen har veiledningsprogram for nyutdannede lærere.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere som er overtallig eller har omplasseringsbehov, vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Lønn og stillingskode fastsettes i tråd med gjeldende tariffavtale.

Ledere direkteplasseres i lønn og denne fastsettes ut ifra type stilling, kompetansekrav for stillingen og intern lønnsstruktur.

Øvrige stillinger innplasseres i tabell og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
rektor Rune Nermark, tlf.: 916 90 082 eller epost: r.nermark@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist:22.11.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442447
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune