• Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6390, VESTNES
  VESTNES
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717186
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune
Ledig stilling

Vestnes kommune

Undervisningsstillingar 100% vikariat

Offentlig forvaltning

Stillingstype

Tomrefjord skule har ledig inntil 100 % årsvikariat i undervisningsstilling frå 01.08.2022. 

Arbeidsoppgåver

-  undervisning og rettleiing av elevar

-  vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering

-  motivere elevane til innsats for eiga læring

-  tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar

-  samarbeid med elevar, føresette og kollegaer

-  rettleie elevar fagleg og sosialt

Kvalifikasjonar

Det ønskeleg med erfaring og utdanning innan engelsk, matematikk, norsk, norsk som andrespråk, estetiske fag og gjerne fokus på praktisk tilnærming til fag.

Det er ønskeleg med kompetanse i spesialpedagogikk.

-  andre fagområde kan også vere aktuelle.

-  beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2

-  ha god kommunikasjonsevne

-  digital kompetanse

-  bidra til teamutvikling

-  engasjert og fagleg dyktig

-  det blir stilt krav om politiattest

-  det vert stilt krav til allmennlærarutdanning eller tilsvarande pedagogisk utdanning.

-  personlege eigenskapar vil og bli vektlagt

Personlege eigenskapar

-  kan jobbe sjølvstendig og strukturert

-  er opptatt av barn og unge si læring og utvikling

-  kan rettleie elevane til godt læringsutbytte

-  har fokus på klasseleiing

-  opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen

-  er løysingsfokusert og utviklingsorientert

-  er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

Vi tilbyr

-  eit godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer

-  ein arbeidsplass med fokus på utvikling

-  Tilsette med fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet.

-  ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid

-  gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale

Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot.

Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. 

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju

Referansar

Oppgi referansar

Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Om ein søkjer på fleire ledige undervisningsstillingar i Vestnes kommune så hugs å skriv dine ønskjer i prioritert rekkjefølge.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

 

 • Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6390, VESTNES
  VESTNES
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717186
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune