Undervisningsstilling - Teknologi- og industrifag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Gauldal videregående skole ligger på Støren, fem mil sør for Trondheim, og tilbyr opplæring innen følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst samt Teknologi- og industrifag. Gauldal fagskole er også en egen avdeling ved skolen. Samlet har vi ca. 320 elever, 25 fagskolestudenter og ca. 60 ansatte.

Vi holder til i moderne lokaler i Gauldal skole- og kultursenter (GSK), hvor vi er samlokalisert med den kommunale ungdomsskolen, kulturskolen, Støren kulturhus og kino, folkebiblioteket, voksenopplæringen og Frivilligsentralen.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en lærer i inntil 100 % fast stilling med undervisningskompetanse innen teknologi- og industrifag, Skal undervise på både VG1 og VG2 nivå. Stillingen kan også bli tillagt kontaktlæreransvar. 

Kvalifikasjoner:

Relevant fagbrev/fagutdanning og yrkesteoretisk kompetanse innen en eller flere av sluttkompetansene
Fagskole og/eller 3-årig høgskoleutdanning.
Yrkesfaglærerutdanning
God digital kompetanse
Relevant erfaring innen fagområdet og kjennskap til bransjen

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger og brenner for fagene du underviser
Engasjert i å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljø 
Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial 
Du kombinerer godt humør med tydelig klasseledelse 
Du er utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig.
Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaleverk.