Undervisningsstilling Salg, service og reiseliv

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Inntil 80 % fast undervisningsstilling på programområdet Salg, service og reiseliv

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning
 • Yrkesveiledning og formidling til opplæring i bedrift
 • Samarbeid med praksisfeltet og oppfølging av elever i praksis
 • Oppfølging av elevens faglige og sosiale læring
 • Skole/hjem-samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk kompetanse
 • God digital kompetanse
 • Relevant praksis som f.eks. reiseliv, salg, markedsføring, økonomi
 • Annen relevant praksis

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner
 • Engasjert i å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljø
 • Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvilling
 • Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger og du brenner for fagene du underviser i
 • Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial og er en tydelig klasseleder

Vi tilbyr:

Lønn og arbeidsvilkår iht gjeldende regelverk.