Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Undervisningsstilling (prosjekt), norsk, engelsk og samfunnskunnskap

Offentlig forvaltning

Oppdal videregående skole er en kombinert skole med rundt 300 elever, fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, salg, service og reiseliv og studiespesialisering. Vi ligger i Oppdal sentrum med skiltet avkjørsel fra Riksveg 70 (Oppdal-Sunndalsøra). Skolen driver ressurssentervirksomhet, som tilbyr et bredt spekter av fagkurs. Hovedsakelig kommer våre elever fra Oppdal og Rennebu kommuner, men vi har også et landslinjetilbud innen alpin skisport, og dette tilbudet rekrutterer elever fra hele landet. Vi tilbyr også curling som toppidrett ved alle utdanningsprogrammer. Vårt motto er «kunnskap – mestring – trivsel – helse», og elevenes læringsmiljø er skolens sentrale satsningsområde. Oppdal er kjent for mangfoldig natur og gode muligheter for et aktivt idretts- og friluftsliv året rundt. Dette preger også skolens profil. Alle utdanningsprogrammer bruker Oppdalsnaturen aktivt i opplæringen.

Prosjektet modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) i Trøndelag administreres ved Oppdal videregående skole. Skolen er ett av fem forsøkssteder i Trøndelag som deltar i MFY. I dette forsøket prøver vi ut en fleksibel vei frem til fag- eller svennebrev for voksne gjennom modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har overordnet ansvar for prosjektet. MFY er vedtatt av Stortinget som ny hovedmodell for videregående opplæring for voksne fra og med høsten 2023.
 
Målgruppen for forsøket er voksne over 20 år med dokumentert fullført grunnskole eller tilsvarende. Opplæringen gjennomføres primært ute i bedrift. Oppdal har per i dag deltakere i salgsfaget, kokkfaget, betongfaget, helsearbeiderfaget, renholdsoperatørfaget og malerfaget. Prosjektet startet i 2017, og prosjektperioden varer til august 2023.

Vi søker etter faglærer som kan undervise i norsk for voksne minoritetsspråklige, engelsk og samfunnskunnskap.


  Arbeidsoppgaver:

  • Teoriundervisning en halv dag per uke
  • Vurderingsarbeid individuelt og i vurderingsteam
  • Individuell oppfølging og veiledning av deltakere ved behov
  • Pedagogisk utviklingsarbeid
  • Samarbeid med andre prosjektmedarbeidere   
  • Kontakt opp mot bedrifter og veiledere i bedrift

  Kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra språkopplæring, og kompetanse i andrespråksopplæring f.eks i engelsk, kan være like relevant bakgrunn som mer formell utdanning i norskfaget
  • Fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og det å være løsningsorientert
  • Gode evner til å strukturere seg selv og arbeidsdagen. Prosjektmedarbeiderne har stor frihet til å selv forme måten de driver opplæring og vurdering på

  Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet og motivasjon for oppgaven
  • Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
  • Evne til å skape gode relasjoner til elever og kollegaer
  • Evne til å se potensialet i alle elever

  Vi tilbyr:

  • Lønn og arbeidstid etter gjeldende avtaleverk
  • Et utviklende arbeidsmiljø