Undervisningsstilling på Vg2 Transport og logistikk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 230 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), helse- og oppvekstfag (HO), restaurant- og matfag (RM), salg, service og reiseliv (SSR), teknologi- og industrifag (TI), medier og kommunikasjon (MK), musikk, dans og drama (MD) og studiespesialisering (ST). Skolen har et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO) og voksenopplæring (VO). 

Vi søker programfagslærer i 100% vikariat på programområdet Vg2 Transport og logistikk. Til stillingen ligger opplæring mot sluttkompetansene logistikkfaget, yrkessjåførfaget og kranfaget (fra 2022). Den som tilsettes må ha sertifisering som truckinstruktør og være godkjent instruktør i ADR. Det kan bli lagt kontaktlæreransvar til stillingen. 

Har du ekstra fagbrev eller undervisningskompetanse i et fellesfag, norsk som andrespråk eller spesialpedagogikk i tillegg til undervisningskompetanse innen transport og logistikk, er det tilleggskompetanse vi ser på som verdifull. Personlig egnethet inngår i vurderingen av helhetlig kompetanse. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Kvalifikasjoner:

Fagbrev og yrkesteoretisk kompetanse på fagskolenivå eller tilsvarende, innen fagområdet
Pedagogisk utdanning
Relevant erfaring innen fagområdet og kjennskap til bransjen som programområdet rekrutterer lærlinger / lærekandidater til
Vi ønsker at du har kjennskap til videregående utdanning og undervisningserfaring fra videregående skole

Personlige egenskaper:

Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger
Du brenner for fagene du underviser i
Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial
Du har engasjement for yrkesfag
Du kombinerer godt humør med tydelig klasseledelse
Du har digital kompetanse og er utviklingsorientert og fleksibel
Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger 
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaleverk